STEP1 - GIẢI MÃ NGỮ ÂM - Bí mật đọc chữ tiếng Anh chuẩn âm như người bản xứ

Chào mừng Bạn đến với Thế giới thần tiên tiếng Anh - Khu vườn Anh ngữ thần kỳ OHO Kingdom. Hãy khám phá cả một kho báu những điều tuyệt vời dành cho bạn ngay bây giờ.
EVA TRINH OOB
43 Đánh giá 390 Học viên

Bạn sẽ học được gì

180 phút công phá đọc chữ tiếng Anh

Bạn được lợi ích gì?

-  Biết được chi tiết, đầy đủ, chính xác cách người nước ngoài phát âm và đọc chữ.

-  Học cực đã – Giỏi cực nhanh – Đọc trôi chảy mọi từ vựng tiếng Anh

-  Đọc được mọi sách, báo, tạp chí, tài liệu tiếng Anh

Học giỏi vẫn còn thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi, làm bao việc ích

Ai học tiếng Anh – muốn học tốt tiếng Anh cũng phải cần đến chương trình này

-  Dễ học cho mọi đối tượng từ 7 tuổi cho đến 50 tuổi.

Giới thiệu khóa học

Bạn lo lắng vì tiếng Anh quá khó

Hiểu được lo lắng này của 95% người Việt Nam học tiếng Anh, chúng tôi cung cấp cho bạn giải pháp học tiếng Anh gần gũi, thân thiện, yêu thương, ngọt ngào như dòng chảy của ngôn ngữ Việt. 

180 phút công phá: Giải mã đọc chữ tiếng Anh như tiếng Việt là một bộ giáo trình chứa đầy đủ kiến thức, tri thức toàn tập về cách đọc chữ tiếng Anh. Đặc biệt, phương pháp truyền tải được thiết kế tinh tế bằng sự ứng dụng hiệu quả sức mạnh tiềm thức, tư duy hệ thống tạo cho bạn những kết quả vô cùng bất ngờ. 

Dưới sự hướng dẫn của chúng tôi, bạn sẽ liên tục bất ngờ về khả năng phát triển tiếng Anh của chính mình. 

Let's go!

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Hướng dẫn học tập toàn bộ giáo trình
 • Tải sách luyện tập Step 1
 • Bài 2: Giới thiệu Bảng chữ tiếng Anh như tiếng Việt OHO - Eva Trinh Oob 01:24
 • Bài 3: Bạn có biết tiếng Anh và tiếng Việt rất tương đồng - Eva Trinh Oob 01:53
 • Bài 4: Giải mã chi tiết cách đọc O, A, E, I, U - Eva Trinh Oob 01:56
 • Bài 5: Listening and speaking: O, A, E, I, U 01:03
 • Bài 6: Listen and speaking: Tiếng Anh trong thực tiễn 04:33
 • Bài 7: Listening and speaking: Tiếng Anh trong thực tiễn 02:13
 • Bài 8: Hướng dẫn O có 3 cách đọc - Eva Trinh Oob 07:38
 • Bài 9: Listen and repeat: Luyện âm O trong DOG, ROCKET and BOAT 05:58
 • Bài 10: Listen and repeat: Luyện âm O trong ROW, BOAT and DOWN 01:09
 • Bài 11: Listen and repeat: Luyện âm O mở rộng vốn từ 06:12
 • Bài 12: Hướng dẫn A có 2 cách đọc - Eva Trinh Oob 06:26
 • Bài 13: Listen and repeat: Luyện âm A trong WHALE, PLANE, TRAIN 05:57
 • Bài 14: Listen and repeat: Luyện âm A trong MAMA, EVA, CANDY, CARROT, WALL, HANDS 02:54
 • Bài 15: Listen and repeat: Luyện âm A mở rộng 06:36
 • Bài 16: Hướng dẫn E có 2 cách đọc - Eva Trinh Oob 08:00
 • Bài 17: Listen and repeat: Luyện âm E trong EGG, BEE, FEET 05:20
 • Bài 18: Listen and repeat: Luyện âm E trong NET, VET, JET, PET, WET, GET, LET, 02:25
 • Bài 19: Listen and repeat: Luyện tập âm E mở rộng 06:22
 • Bài 20: Listen and repeat: Luyện tập âm E mở rộng 05:48
 • Bài 21: Listen and repeat: Luyện tập âm EE, EA 02:22
 • Bài 22: Hướng dẫn I có 2 cách đọc - Eva Trinh Oob 06:40
 • Bài 23: Listen and repeat: Luyện tập I trong FISH, LION, BIKE 05:38
 • Bài 24: Listen and repeat: Luyện tập I trong FIVE LITTLE KITTENS JUMPING 01:17
 • Bài 25: Listen and repeat: Luyện tập âm I mở rộng 02:51
 • Bài 26: Hướng dẫn U có 3 cách đọc - Eva Trinh Oob 07:08
 • Bài 27: Listen and repeat: Luyện tập âm U trong DUCK, BUS 03:55
 • Bài 28: Listen and repeat: Luyện tập U trong UP, CUP, MUG, TUB, RUG, HUT, BUG 00:40
 • Bài 29: Listen and repeat: Luyện tập âm U mở rộng 05:00
 • Bài 30: Kỹ thuật Siêu trí nhớ O, A, E, I, U - Eva Trinh Oob 01:56
 • Bài 31: Luyện tập từ vựng 1 nguyên âm 02:21
 • Bài 32: Luyện tập từ vựng 1 nguyên âm 02:47
 • Bài 33: Luyện từ vựng 1 nguyên âm 01:19
 • Bài 34: Hướng dẫn đọc OI và OU - Eva Trinh Oob 05:52
 • Bài 35: Video luyện tập OU 02:04
 • Bài 36: Video OW tập đọc thành OU 02:24
 • Bài 37: Không đọc nguyên âm E ở cuối từ vựng (video bài giảng) 04:58
 • Bài 38: Quy tắc quan trọng = Quy tắc 1 + Quy tắc 2 (video bài giảng) 10:41
 • Bài 39: Xem video và tập đọc 04:14
 • Bài 40: Ngữ âm LA LÁ LÀ (video bài giảng) 05:14
 • Bài 41: Luyện tập từ vựng 2 nguyên âm 02:22
 • Bài 42: Luyện tập từ vựng 3 nguyên âm trở lên 01:54
 • Bài 43: Khi O, A, E, I, U có R đứng sau (video bài giảng) 01:57
 • Bài 44: Hiểu về phụ âm - Eva Trinh Oob 02:50
 • Bài 45: Video 1 luyện tập phụ âm 05:56
 • Bài 46: Những phụ âm đọc giống như tiếng Việt - Eva Trinh Oob 04:37
 • Bài 47: Phụ âm đôi và hướng dẫn siêu ghi nhớ 16 phụ âm này - Eva Trinh Oob 04:50
 • Bài 48: Nguyên tắc 2 phụ âm giống nhau đọc 1 phụ âm - Eva Trinh Oob 01:47
 • Bài 49: Video tập đọc J, K, L 07:48
 • Bài 50: Luyện tập 8 cặp phụ âm đôi - Eva Trinh Oob 10:09
 • Bài 51: Cách đọc 8 phụ âm còn lại - Eva Trinh Oob 04:35
 • Bài 52: Video tập đọc 8 phụ âm còn lại 05:03
 • Bài 53: Video tập đọc R 04:16
 • Bài 54: Video luyện tập FR, CR, GR, DR 05:03
 • Bài 55: Video tập đọc WH 04:27
 • Bài 56: Video 1 tập đọc phụ âm toàn tập 03:34
 • Bài 57: Video 2 tập đọc phụ âm toàn tập 06:01
 • Bài 58: Video 3 tập đọc các phụ âm 04:50
 • Bài 59: Cách đọc khác của phụ âm N -Eva Trinh Oob 05:47
 • Bài 60: Video tập đọc NG, NK 02:05
 • Bài 61: Những phụ âm đọc như CH - Eva Trinh Oob 05:48
 • Bài 62: Video tập đọc CH 05:37
 • Bài 63: Video tập đọc G và GE, GI, GY 00:13
 • Bài 64: Những phụ âm đọc như S - Eva Trinh Oob 05:30
 • Bài 65: Video tập đọc C và CE, CI, CY 01:04
 • Bài 66: Video tập đọc ST, SK, SW, SP, SL 04:30
 • Bài 67: Những phụ âm đọc như Z và /ʒ/ - Eva Trinh Oob 09:42
 • Bài 68: Những phụ âm đọc như SH - Eva Trinh Oob 04:50
 • Bài 69: Video 1 tập đọc SH 04:34
 • Bài 70: Video 2 tập đọc SH 01:45
 • Bài 71: Hướng dẫn đọc phụ âm X - Eva Trinh Oob 09:10
 • Bài 72: Cách đọc OR, AR, ER, IR, UR + nguyên âm - Eva Trinh Oob 10:22
 • Bài 73: Video 1 tập đọc OR 04:52
 • Bài 74: Video 2 tập đọc OR 01:03
 • Bài 75: Cách đọc OR, AR, ER, IR, UR + phụ âm - Eva Trinh Oob 04:25
 • Bài 76: Video 1 tập đọc AR 01:48
 • Bài 77: Video 2 tập đọc AR 01:41
 • Bài 78: Video 3 tập đọc AR 02:42
 • Bài 79: Luyện tập các từ vựng có OR, AR, ER, IR, UR - Eva Trinh Oob 03:00
 • Bài 80: Video tập đọc ER 02:42
 • Bài 81: video tập đọc IR 02:27
 • Bài 82: Hướng dẫn nhớ siêu nhanh các cách đọc của OR, AR, ER, IR, UR - Eva Trinh Oob 04:59
 • Bài 83: Video 1 tập đọc UR 01:58
 • Bài 84: Video 2 tập đọc UR 02:36
 • Bài 85: Hướng dẫn sử dụng Bảng chữ tiếng Anh - tiếng Việt hiệu quả - Eva Trinh Oob 10:42
 • Bài 86: Video 1 tập đọc OR, AR, ER, IR, UR 02:17
 • Bài 87: Video 2 tập đọc OR, AR, ER, IR, UR 02:28
 • Bài 88: Video 3 tập đọc EAR, ERE, ARE, AIR 03:50
 • Bài 89: Video 4 tập đọc qua bài hát 04:01
 • Bài 90: Video 5 tập đọc qua phim 02:29
 • Bài 91: Video 6 for sing a song 02:42
 • Bài 92: Video 7 tập đọc qua truyện 01:47
 • Bài 93: Video 8 tập đọc qua film 03:26
 • Bài 94: Tổng kết 01:07
 • Bài 95: Video 1 tập đọc toàn tập 06:03
 • Bài 96: Video 2 tập đọc toàn tập 22:08
 • Bài 97: Hướng dẫn cách đọc từ vựng thêm S và ES ở động từ thì hiện tại và danh từ số nhiều - Eva Trinh Oob 14:14
 • Bài 98: Hướng dẫn cách đọc động từ thêm ED ở thì quá khứ - Eva Trinh Oob 07:59
 • Bài 99: Audio tổng hợp các bài luyện TỐT NGHIỆP 10:08
 • Bài 100: Video bài luyện tốt nghiệp 10:08

Thông tin giảng viên

EVA TRINH OOB
2148 Học viên 45 Khóa học

Học viên đánh giá

5
43 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Hoàng Huy

Đây là chìa khóa bước vào thế giới Tiếng Anh thật sự. khi học xong khóa học này Tôi thỏa sức đọc mà không còn ngại gì cả vì tôi biết chắc mình phát âm đúng, Có lẻ tất cả mọi người sẽ có suy nghĩ giống Tôi. Tôi biết đến Tiếng Anh từ năm lớp 6, tôi hoàn thành 7 năm để tốt nghiệp lớp 12. Lên Đại Học tôi lại tiếp tục học 5 năm nữa tại trường Đại Học. Tất nhiên tôi hoàn thành học phần Tiéng Anh tôi mới lấy được bằng Đại học. Vậy mà khi gặp người nước ngoài tôi ú ớ vài câu không ra hồn. Tôi nghĩ chắc cũng nhiều bạn giống tôi. Khi nhờ câu nói của một chị bạn ở Bình Dương và nhờ các bạn ở Đà Nẳng bàn về khóa học này tôi lại can đảm đăng kí học chương trình Tiếng Anh tuyệt vời này. Tôi thấy phương pháp cô dạy cực kỳ thông minh và logic. Cô đã cho tôi biết có 5 nguyên âm chính trong Tiếng Anh đó là O,A,E,I,U và mỗi nguyên âm lại có 2 đến 3 cách đọc. Cô giải mã hết 24 phụ âm và trong đó có 8 cặp phụ âm cùng khẩu hình miệng khi đọc, Cô đã đưa ra cách đọc 1 từ có 2 nguyên âm trở lên đọc theo (nguyên tắc 1+nguyên tắc 2)... Cô xây dựng cấu trúc một câu rất dễ dàng bằng Cây ngữ pháp ( Gốc, thân, cành , lá và quả) Rất dễ nhớ khi chỉ học qua một lần. vv..vvv Tôi biết ơn Cô nhiều lắm. Giờ đây tôi mạnh dạn dạy và học cùng các con , tôi còn bày cho vợ tôi cùng học đẻ đi du lịch năm châu sau này, Tôi và các con hát những bài hát Tiếng Anh thật dễ thương, Tôi nghe đọc truyện Beauty and the Beat vào các buổi sáng khi đi bộ thể dục, Nhờ Tiếng Anh tôi mới biết Việt Nam của Tôi dưới con mắt quốc tế có món cà phê đứng thứ 2 thế giới. nhất là cà phê trứng nổi tiếng, Có phố may mặc veston, dress đo và giao trong vòng 8 giờ đồng hồ ở Hội An Đà Nẳng, Các món ăn thì quá rẻ ở các nhà hàng chỉ 3-4 dollars, Khách sạn thì rẻ nhất thế giới chỉ 12 USD dưới con mắt của khách du lịch là rẻ nhất thế giới. Qua tiếng Anh tôi khám phá rất nhiều câu chuyện trên thế giới . Tôi hạnh phúc vô cùng tận luôn đó. Mình muốn các bạn cùng mình khám phá và chinh phục môn Tiếng Anh này nhé. Cảm ơn cô Eva và trường Anh ngữ OHO rất nhiều về sản phẩm tuyệt vời này. Cảm ơn cảm ơn cảm ơn.

Vu Phuong Thao

Khoá học hữu ích

NGUYEN THI THO

nhờ cô mà e đã đọc đc tiếng anh 1 cách dễ dàng🥰🥰🥰🥰🥰

Lê Hữu Thành

Tôi thuộc thế hệ 7x, năm đánh dấu cột mốc giải phóng đất nước. Thế hệ chúng tôi luôn ý thức việc học Tiếng Anh là rất quan trọng giúp mở mang kiến thức, tiếp cận với nền tri thức của nhân loại, tuy nhiên ngoài việc nổ lực học tập siêng năng của cá nhân tôi thì tôi mới làm tốt việc đọc tài liệu chuyên môn phục vụ công việc còn kỹ năng nói thì gần như ừ ừ, à à 2, 3 câu khi gặp người nước ngoài rồi cuộc nói chuyện dần rơi vào im lặng hay có nói thì những câu không đầu không đuôi như các em bán dạo ở các làng du lịch. Tôi cố gắng tìm nhiều khóa học online, offline nhằm nâng cao khả năng nói của mình, tuy nhiên sự cố gắng cũng được thời gian rồi kế hoạch bị đỗ vỡ khi không thấy niềm vui khi học, vất vã với vô số thắc mắc mà không tự giải bày được, đặc biệt cách phát âm IPA. Tôi nghĩ thôi mình có lẽ đã già rồi, đành gác lại niềm khao khát học Tiếng Anh đi mà dành quỹ thời gian để kiếm tiền lo cho gia đình. Rồi tình cờ tôi gặp Ông anh vui tính ở xóm tôi, anh học đại học xong và tự mở cửa hàng kinh doanh giới thiệu say xưa với tôi về khóa học Anh Văn của cô EVA Trinh. Tôi thì nghe và bán tính bán nghi, không biết Ông Anh này có quảng cáo quá không, môn học gì mà nghe tựa đề kêu thế, khóa học “180 phút Công phá, giải mã đọc Chữ Tiếng Anh như Tiếng Việt”. Tôi nói Anh gửi đường link để tham khảo xem như thế nào, tối đó tôi về mở ra xem và đăng ký user đăng nhập, tôi nhận đường một món quà từ trang web oho.edu.vn giới thiệu một vài bài trong mục lục của khóa học thì tôi bị thu hút ngay cách tiếp cận và rút ra các quy tắc đọc Tiếng Anh mà chỉ cần nắm bắt sẽ áp dụng được ngay, rất dễ hiểu và dễ nhớ. Tôi còn xem các video giới thiệu các sản phẩm sắp ra tháng 8 và tháng 9 tôi thấy hay quá và đã đăng ký ngay khóa học chính thức để tiếp cận liền nhằm giải đáp những khó khăn mà tôi gặp phải, tôi bắt đầu tiếp cận như người mới học từ đầu, kết quả tôi nhận ra là học Tiếng Anh không khô khan nữa nhờ cách Cô giáo Eva Trinh đưa cách tiếp cận bằng bán cầu não trái và phải để tăng hiệu quả bộ nhớ. Tôi dần tự tin hơn với cách tiếp cận mới này, tôi cảm thấy tiến bộ từng ngày, vừa học vừa khám phá áp dụng các quy tắc của Cô đã đúc kết và chỉ ra trong khóa học. Tôi học Tiếng Anh bây giờ là niềm vui chứ không còn vất vã nữa, tôi phấn đầu học và tự tin giao tiếp được Tiếng Anh khi gặp người nước ngoài. Nếu có ai đó có khó khăn như tôi, các bạn hãy chọn khóa học này có lẽ là cách tiếp cận nhanh nhất và tiến bộ nhất để học Tiếng Anh. Tôi còn nhiều dự định sau khi thông thạo đàm thoại Tiếng Anh và sẽ không bật mí cho các bạn bây giờ đâu nhé, a hihi.

Võ Thị Thanh Thúy

Em vô cùng biết ơn cô Eva Trinh đã nghiên cứu ra phương pháp học đột phá, em nghe cô giảng xong em thuộc luôn. Bao nhiêu năm học cộng lại không bằng học khóa của cô. Siêu tuyệt vời cô ơi. Biết ơn cô cho em yêu tiếng Anh lại như yêu lần đầu❤❤❤❤❤❤

Vo Thi Hang

Sau khi học xong khoá học 180 phú công phá giải mã đọc chữ tiếng Anh như tiếng Việt tôi rất vui và rất hào hứng tràn đầy năng lượng để bước vào thế giới tiếng Anh. Tôi như vừa tìm được báo vật và tận hưởng niềm vui để quyết tâm học tiếng Anh luyện nghe đọc mỗi ngày và nhất định tôi phải trở thành tỷ phú tiếng Anh và luôn đồng hành cùng Cô Eva Trinh. Tôi xin được chia sẻ chút xíu về bản thân và quá trình học tiếng Anh trước đây với kết quả Zero. Tôi cũng được học tiếng Anh từ lớp 6 đến 12 và thêm 4 năm Đại Học nhưng kết quả tôi mang về là Zero, có lẻ hơn zero được xíu. Nghe vói nói tiếng Anh thì rất tệ, không nghe được gì luôn á, y chang như vịt nghe sấm; còn đọc thì ko biết phát âm như thế nào cho đúng, nguyên âm, phụ âm, khẩu hình miệng không biết là sao luôn, tôi rất mù mịt nghĩ rằng chắc do tư chất mình kém nên học hoài vẫn không tiến bộ. Và vào công ty nưỡc ngoài tôi làm việc rất chăm chỉ có trách nhiệm nên lên làm quản lý phòng thu mua của công ty nhưng vốn tiếng Anh của tôi cũng không tiến triển chỉ dừng lại ở mức đọc email hiểu và viết email tàm tạm. Tôi cũng muốn nâng cao kỹ năng nghe nói nên đã đi học ở trung Tâm với giáo viên người bản xứ, rồi học kèm 1:1 với giáo viên nước ngoài nhưng vẫn không mấy khả quan, tiếng Anh của tôi vẫn dặm chân tại chỗ. Cho đến một hôm tôi được em gái tôi giới thiệu Cô Eva cho tôi (Cô Eva là bạn học của em tôi) và tôi được cô Eva hướng dẫn rất tận tâm. Tôi đã đến với khoá học 180 phút công phá giải mã Tiếng Anh của cô và tôi rât thích thú với bài giảng của cô rất dễ hiểu dễ học dễ tiếp thu và học hoài không biết buồn ngủ. Tôi đã học rất toàn tâm toàn thời gian và học như chưa bao giờ được học cuối cùng hoàn thành khoá học trong vòng 10 ngày. Tôi xin chân thành cảm ơn cô Eva Trinh đã đem tâm huyết gởi đến cho mọi người với khát vọng muốn tất cả người dân Việt Nam được hoà mình vào thế giới tiếng Anh. Sau khi học thuần thục khoá học của cô tôi đã nghe được tiếng Anh, tôi nghe câu chuyện "Beauty and The Beast" mỗi đêm và rất vui vì nghe rõ từng chữ và hiểu rõ ý nghĩa câu chuyện. Tôi bắt đầu nghe các đoạn văn đoạn thoại tiếng Anh trên You Tube và quyết tâm đồng hành với tất cả các khoá học của cô để trở thành tỷ phú tiếng Anh và tự tin giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Rất mong tất cả các bạn đồng hành cùng cô Eva, cùng tôi và tất cả các bạn đã trãi nghiệm khoá học để được hoà nhập vào thế giới Tiếng Anh. Xin cảm ơn

Kim Ngọc Tấn Phát

Rất dễ hiểu và rất dễ học, Thanks cô Trinh

HOÀNG THỊ THÚY NGA

rất hay và dễ nhớ

Vo Thi Nga

Khoá học chia sẽ nhiều kiến thức và hay

Nguyễn Thị Mai Phương

tôi thấy khóa học rất hữu ích, nội dung súc tích dễ hiểu

Khóa học liên quan

GAMES FOR STUDENTS LEVEL2
OHO KINGDOM
(1) 19 Học viên
Gia hạn khóa học: Sách siêu trí nhớ
EVA TRINH OOB
(0) 0 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)
Gia hạn khóa học: Quyền lực siêu trí nhớ ứng dụng từ A-Z
EVA TRINH OOB
(0) 0 Học viên
99.000đ
299.000đ
(-67%)
Gia hạn khóa Step 2: Giải Mã Ngữ Pháp
EVA TRINH OOB
(0) 0 Học viên
299.000đ
499.000đ
(-41%)
Gia hạn khóa Step 1: Giải Mã Ngữ Âm
EVA TRINH OOB
(0) 0 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)
1.950.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 7 giờ 35 phút
Giáo trình: 101 Bài học
Giới hạn thời gian học: 4 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC