STEP2: GIẢI MÃ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH - Bí mật phản xạ nhanh và đúng ngữ pháp

Đây là khóa học tuyệt vời dành cho bạn để ghi nhớ và thực hành phản xạ nhanh chóng gramma tiếng Anh
EVA TRINH OOB
14 Đánh giá 152 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Rút ngắn thời gian học 100 lần
 • Ứng dụng ngay lập tức và tạo kết quả ngay lập tức
 • Kiến tạo đam mê - học tiếng Anh bằng sự yêu thích và hứng thú bất tận
 • Thay đổi tiếng Anh một lần và mãi mãi
 • .....

Giới thiệu khóa học

Giải mã ngữ pháp tiếng Anh - Bí mật phản xạ nhanh và đúng ngữ pháp dành cho tất cả mọi đối tượng. Trong chương trình, bạn sẽ được hướng dẫn cách đập bỏ những cách hiểu về ngữ pháp đã kìm hãm và làm cho bạn không thể Nghe - Nói - Đọc - Viết tiếng Anh trôi chảy, tự do như ý bạn muốn. Kế từ đây, bạn bước vào thế giới Gramma tiếng Anh rất diệu kỳ - giúp bạn say mê học tiếng Anh và yêu ngữ pháp tiếng Anh đến từng câu từng chữ. 

Lưu ý: Ngay khi bạn đăng ký học chương trình, bạn đã được thống nhất rằng, tất cả chương trình bạn đang học là có bản quyền đã được bảo hộ toàn cầu bởi Eva Trinh Oob và Oho Kingdom Group. Mọi sự xâm phạm đến bản quyền như sao chép, sử dụng các tài liệu theo phương pháp của chương trình mà chưa được sự đồng ý của đơn vị chủ quản, dưới bất kể hình thức nào đều vi phạm bản quyền. Oho Kingdom có quyền khiếu kiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại cho những trường hợp trên. 

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Oho Kingdom luôn là ngôi nhà hạnh phúc và bình an nhất cho con đường thành công tiếng Anh của bạn. 

Nội dung khóa học

 • Bài 1: GIỚI THIỆU - Eva Trinh Oob 1:35
 • Bài 2: THIẾT LẬP TƯ DUY CÂU - Eva Trinh Oob 5:01
 • Bài 3: CHIẾC LÁ MÀU XANH - Eva Trinh Oob 3:22
 • Bài 4: Làm quen tên gọi của sự vật 9:32
 • Bài 5: Học gọi tên mọi vật dụng mình thấy 4:05
 • Bài 6: Học với người bản xứ CHIẾC LÁ ĐẾM ĐƯỢC và CHIẾC LÁ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC 3:47
 • Bài 7: GÂN LÁ SỐ 1 - Eva Trinh Oob 5:35
 • Bài 8: Gắn gân lá số 1 vào mọi thứ mình nhìn thấy 1:50
 • Bài 9: CHIẾC LÁ MÀU ĐỎ 4:26
 • Bài 10: Danh từ chỉ nghề nghiệp 4:54
 • Bài 11: Nhìn vào một người - tìm chiếc lá màu đỏ 1:56
 • Bài 12: MỐI LIÊN HỆ GIỮA GÂN LÁ VÀ CHIẾC LÁ MÀU ĐỎ - Eva Trinh Oob 3:58
 • Bài 13: Áp dụng gân lá và chiếc lá màu đỏ thành lập đoạn văn 0:59
 • Bài 14: Giải mã cấu trúc gân lá và chiếc lá trong bài đàm thoại giao tiếp 2:57
 • Bài 15: GÂN LÁ SỐ 2 - Eva Trinh Oob 6:48
 • Bài 16: Áp dụng gân lá số 2 thành lập đoạn văn 2:15
 • Bài 17: BUỘT NHỮNG CHIẾC LÁ BẰNG SỢI DÂY S - Eva Trinh Oob 2:29
 • Bài 18: Hướng dẫn thực hành buộc những chiếc là bằng sợi dây S 6:04
 • Bài 19: BÍ QUYẾT GHI NHỚ S VÀ ES - Eva Trinh Oob 6:32
 • Bài 20: CÁC LOẠI DANH TỪ SỐ NHIỀU - Eva Trinh Oob 5:50
 • Bài 21: Gỉai mã các loại danh từ số nhiều trong bài đàm thoại mẫu 3:23
 • Bài 22: HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP STEAM CÂY TO BE KHẲNG ĐỊNH - Eva Trinh Oob 10:25
 • Bài 23: Áp dụng cây to be khẳng định giới thiệu về gia đình 2:40
 • Bài 24: Áp dụng cây to be khẳng định nói về nhà cửa 5:39
 • Bài 25: Học với người bản xứ - Cây To Be Khẳng Định 2:26
 • Bài 26: HƯỚNG DẪN LÀM GỌN CÂY TO BE KHẲNG ĐỊNH - Eva Trinh Oob 3:31
 • Bài 27: Học với người bản xứ - Làm gọn cây To Be Khẳng Định 1:56
 • Bài 28: HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP STEAM CÂY TO BE NGHI VẤN? - Eva Trinh Oob 4:05
 • Bài 29: HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP STEAM CÂY TO BE PHỦ ĐỊNH - Eva Trinh Oob 4:17
 • Bài 30: HƯỚNG DẪN ĐẶT CÂU HỎI ĐUÔI VÀO CÂY TO BE - Eva Trinh Oob 2:48
 • Bài 31: HƯỚNG DẪN ĐẶT CHIẾC LÁ ĐÚNG VÀO CÂY TO BE - Eva Trinh Oob 4:49
 • Bài 32: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG QUẢ TRÊN CÂY TO BE - Eva Trinh Oob 7:07
 • Bài 33: Học với người bản xứ - QUẢ 4:34
 • Bài 34: Học với người bản xứ - Quốc gia - Quốc tịch 2:22
 • Bài 35: Áp dụng cây to be và quả để thành lập câu 5:00
 • Bài 36: HƯỚNG DẪN CHƠI STEAM QUẢ TRÊN CÂY TO BE - Eva Trinh Oob 2:00
 • Bài 37: HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP STEAM CÂY TO BE CÂU HỎI? - Eva Trinh Oob 3:52
 • Bài 38: Học với người bản xứ - WHAT... 2:56
 • Bài 39: Học với người bản xứ - Cây To Be câu hỏi 2:02
 • Bài 40: HƯỚNG DẪN DÙNG THERE Ở CÂY TO BE - Eva Trinh Oob 1:50
 • Bài 41: Học với người bản xứ There is; There are... 2:07
 • Bài 42: Học với người bản xứ ANY or SOME 2:10
 • Bài 43: Biến đổi V thành Quả nhân tạo 4:39
 • Bài 44: Ứng dụng Quả nhân tạo giới thiệu các hoạt động của bản thân 0:55
 • Bài 45: Học với người bản xứ - Phát âm Quả nhân tạo 2:54
 • Bài 46: Học với người bản xứ TIME của Quả nhân tạo 1:30
 • Bài 47: Học với người bản xứ - Cách dùng Quả nhân tạo 5:44
 • Bài 48: Học với người bản xứ - 2 Cách dùng Quả nhân tạo 1:48
 • Bài 49: Học với người bản xứ - Quả nhân tạo với nghĩa tương lai 3:56
 • Bài 50: HƯỚNG DẪN TÌM VÀ GỌI TÊN CÁC ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU - Eva Trinh Oob 3:17
 • Bài 51: Gia tăng vốn từ cho thân cây 9:36
 • Bài 52: Gia tăng vốn từ cho thân cây 6:00
 • Bài 53: GÂN LÁ SỐ 3 - Eva Trinh Oob 4:01
 • Bài 54: Học với người bản xứ gân lá số 3 1:06
 • Bài 55: GÂN LÁ SỐ 4 DÀNH CHO DANH TỪ SỐ NHIỀU VÀ DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC - Eva Trinh Oob 6:43
 • Bài 56: Mở rộng những danh từ bất định 4:21
 • Bài 57: HƯỚNG DẪN TÔ TÍNH CHẤT CHO LÁ - Eva Trinh Oob 6:38
 • Bài 58: HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP STEAM CÂY ĐỘNG TỪ THƯỜNG KHẲNG ĐỊNH - Eva Trinh Oob 4:59
 • Bài 59: Ứng dụng cây động từ thường khẳng định thành lập câu 8:46
 • Bài 60: Giải mã cây động từ thường khẳng định trong đàm thoại mẫu 2:59
 • Bài 61: HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP STEAM CÂY ĐỘNG TỪ THƯỜNG NGHI VẤN? - Eva Trinh Oob 6:06
 • Bài 62: HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP STEAM CÂY ĐỘNG TỪ THƯỜNG PHỦ ĐỊNH - Eva Trinh Oob 2:59
 • Bài 63: HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP STEAM CÂY ĐỘNG TỪ THƯỜNG CÂU HỎI - Eva Trinh Oob 4:15
 • Bài 64: Học với người nước ngoài - Đàm thoại với các trạng từ thường xuyên 2:33
 • Bài 65: Trạng từ chỉ sự thường xuyên 4:53
 • Bài 66: Học với người bản xứ ENOUGH, TOO MUCH, TOO MANY, SO 4:10
 • Bài 67: Học với người bản xứ - CAN 6:57
 • Bài 68: MÀU THỜI GIAN - Eva Trinh Oob 4:04
 • Bài 69: Học với người bản xứ - TIME 4:54
 • Bài 70: Giải mã thời gian trong đàm thoại mẫu 3:33
 • Bài 71: Học với người bản xứ - Making the suggestion 3:24
 • Bài 72: MÀU QUÁ KHỨ - Eva Trinh Oob 4:04
 • Bài 73: Học với người bản xứ Động từ nguyên mẫu ở Cây hiện tại
 • Bài 74: Học với người bản xứ - trạng từ chỉ sự thường xuyên 4:28
 • Bài 75: Học với người bản xứ Cây Phủ Định 2:41
 • Bài 76: Học với người nước ngoài Rễ Cây Hiện tại động từ thường
 • Bài 77: Học với người bản xứ - INTRODUCE YOURSELF 3:06
 • Bài 78: Học với người bản xứ - WOULD LIKE 6:38
 • Bài 79: Học với người bản xứ HAVE TO 5:24
 • Bài 80: Học với người nước ngoài - another with some 3:06
 • Bài 81: Học với người nước ngoài - Giải thích nghĩa và cụm từ Introduce yourself 2:52
 • Bài 82: Học với người nước ngoài - chủ đề Airline 3:30
 • Bài 83: Học với người nước ngoài - talkshow chủ đề Sport 2:29
 • Bài 84: Học với người bản xứ - Giải thích cụm từ vựng sport 2:20
 • Bài 83: Học với người nước ngoài - chủ đề Film Star 2:03
 • Bài 85: Học với người nước ngoài - Giải thích cụm từ trong Film Star 1:29
 • Bài 86: Học với người bản xứ - chủ đề Travel 2:46
 • Bài 87: Học với người bản xứ - Giải thích cụm từ trong travel 2:27
 • Bài 88: Học với người bản xử - Music World 3:32
 • Bài 89: Học với người bản xứ - Giải thích cụm từ trong Music World 1:57
 • Bài 90: Let's talk - Balance life 2:55
 • Bài 91: Giải thích cụm từ Balance life 2:34
 • Bài 92: Let's talk - Speed Dating 4:50
 • Bài 93: Giải thích cụm từ - speed Dating 4:50
 • Bài 94: HƯỚNG DẪN THIẾT LẬP STEAM CÂY TO BE QUÁ KHỨ - Eva Trinh Oob 5:27
 • Bài 95: Giải mã cây to be quá khứ trong đàm thoại mẫu 0:46
 • Bài 96: HƯỚNG DẪN STEAM CÂY ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU Ở QÚA KHỨ KHẲNG ĐỊNH - Eva Trinh Oob 6:59
 • Bài 97: Giải mã các động từ ở quá khứ trong đàm thoại mẫu 1:04
 • Bài 98: HƯỚNG DẪN STEAM ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU Ở QUÁ KHỨ NGHI VẤN - Eva Trinh Oob 3:33
 • Bài 99: Giải mã cấu trúc nghi vấn quá khứ trong đàm thoại 1:30
 • Bài 100: HƯỚNG DẪN STEAM ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU Ở QUÁ KHỨ PHỦ ĐỊNH - Eva Trinh Oob 1:36
 • Bài 101: HƯỚNG DẪN STEAM ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU Ở QUÁ KHỨ CÂU HỎI - Eva Trinh Oob 2:06
 • Bài 102: HƯỚNG DẪN PHÁT ÂM VÀ GHI NHỚ ĐUÔI ED - Eva Trinh Oob 1:31
 • Bài 103: Giải mã cấu trúc quá khứ trong đàm thoại 5:01
 • Bài 104: KHÁM PHÁ THẾ GIỚI NHÁNH CÂY - Eva Trinh Oob 4:19
 • Bài 105: Học với người bản xứ - Nhánh Cây 2:43
 • Bài 106: Áp dụng nhánh cây vào đàm thoại 3:03
 • Bài 107: Áp dụng nhánh cây vào đàm thoại 3:51
 • Bài 108: Học với người nước ngoài - Phát âm Thân Cây Quá Khứ 2:48
 • Bài 109: Học với người nước ngoài Thân Cây Quá Khứ 4:08
 • Bài 110: Học với người nước ngoài - Cây Quá Khứ
 • Bài 111: Học với người nước ngoài Rễ cây quá khứ
 • Bài 112: Học với người bản xứ - SHOULD 3:48
 • Bài 113: Học với người bản xứ - chủ đề kinh doanh 3:31
 • Bài 114: Học với người bản xứ - giải thích cụm từ kinh doanh 2:15
 • Bài 115: Học với người bản xứ - talkshow chủ đề Music 3:52
 • Bài 116: Học với người bản xứ - Giải thích cụm từ chủ đề Music 2:18

Thông tin giảng viên

EVA TRINH OOB
1038 Học viên 48 Khóa học

Học viên đánh giá

5
14 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

HOÀNG THỊ THÚY NGA

Khóa học rất hay và dễ hiểu

Đỗ thị Hoài Anh

Bộ ngữ pháp tiếng anh giúp cho tôi hiểu và áp dụng các cấu trúc câu trong tiếng Anh hiệu quả, các bài học rất bổ ích, hình ảnh rất bắt mắt và thuộc bài rất nhanh. Tôi đã nhận diện và nghe được người nước nói nói trong bài học. Từ đó tôi đã luyện tập và sử dụng câu hội thoại tương đối tròn đầy trong bài luyện tập. Tôi rất hạnh phúc được tham gia các khóa học của Viện Oho Kingdom. Nhờ có 2 khóa học: 180' giải mã đọc tiếng anh như tiếng Việt và Bộ ngữ pháp tiếng anh "phép màu", đã giúp tôi tự tin - xinh đẹp trong ngôn ngữ thứ 2. Tôi vô cùng biết ơn Mentor Eva Trinh Oob. I love you so much!

Trần Tú Quyên

Tuyệt vời trên tuyệt vời cô Eva ơi! Con biết ơn cô một lần nữa vì đã cho con 1 khoá học nữa lại hết sức tuyệt vời. Con rất may mắn khi được gặp cô, gặp khoá học thực sự vô cùng bổ ích của cô. Con mong giá trị của những khoá học cô mang lại sẽ ngày càng vươn xa hơn ạ. Love you, Ms. Eva Trinh!!

Vo Thi Hang

Xin cảm ơn cô Eva Trinh, cảm ơn học viện Oho. Sau khi học xong bộ ngữ pháp thần kỳ Oho thì mọi thứ trở nên đơn giản hơn trong việc vận dụng ngữ pháp tiếng Anh, cô Eva đã đổ các khuôn đúc cho tất cả các cấu trúc và học viên chỉ cần vận dụng lắp ráp để thành kiến thức của mình và chỉ còn là luyện tập đều đặn chăm chỉ thì sẽ mang lại một kết quả vô cùng tuyệt vời như mọi người hằng mong đợi nhé. Chúc tất cả mọi người đã biết đến Oho, chưa biết và sẽ biết đến Oho được thành công mỹ mãn trên con đường chinh phục tiếng Anh của mình nhé!

Thuý Sara

Biết ơn cô Eva Trinh. Một khoá học đáng đồng tiền bát gạo. Giờ em mới tin câu Ngon-Bổ-Rẻ là có thật.(^.^). Hãy đến với gia đình OHO KingDom để chinh phục cây ngữ pháp vi diệu tuyệt vời này nhé mọi người ơi. :)

Trần thị hiền

Thật hạnh phúc khi biết đến khóa học này, từ một người không biết gì về tiếng anh mà chỉ sau thời gian ngắn đã biết đọc tiếng anh thật là vi diệu.

Lê Hữu Thành

Biết ơn Cô Eva đã trao khóa hoc giá trị, phương pháp học mới về ngữ pháp cây Tiếng Anh. Mong cho cộng đồng tiếp cận phương pháp này để tăng tốc độ học môn Tiếng Anh nhanh chóng và trở thành Công dân toàn cầu. Trân trọng./.

NGUYỄN THỊ HẢI

Đây là một khóa học tuyệt vời. Mỗi học viên sẽ nhận được rất nhiều giá trị từ cô Eva Trinh. Phương pháp của cô giúp cho các học viên dễ nhớ, dễ hiểu và nhớ lâu.

Nguyễn Thị Mai Hương

Học cô Eva Trinh trạng thái luôn cảm thấy HẠNH PHÚC - BÌNH AN - GIÀU CÓ trong mỗi buổi học, sự sáng tạo logic ở cây tiếng anh rất thần kỳ, em chưa từng bao giờ được học. Một thế giới ngôn ngữ đời sống thú vị vô cùng vô tận, giúp người học tiếng anh dễ như tiếng mẹ đẻ, kích thích 2 bán cầu não bộ có tư duy vui chơi với ngôn ngữ, học đam mê. Cô Eva Trinh đúng là nhà huyền thoại ngôn ngữ của Việt Nam cũng như thế giới

Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Mình đã nhận được rất nhiều kim cương từ khoá học của cô Eva. Cảm ơn cô Eva luôn yêu thương và giúp đỡ mọi người.

2.949.000 2.950.000 -1%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 7 giờ 9 phút
Giáo trình: 117 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC