Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ nâng level tiếng Anh lên giới học thuật
 • Bạn sẽ có phương pháp giảng dạy Bình an và Hạnh phúc
 • Bạn sẽ được hỗ trợ để đạt mục tiêu mà tiết kiệm công sức gấp mũ N lần so với thông thường
 • Và còn rất nhiều những trải nghiệm vô giá nữa... Chỉ có ở Oho Kingdom...

Giới thiệu khóa học

Đây là khóa học đặc biệt, để đào tạo những Giáo viên tiếng Anh thời đại mới - thời đại của dạy và học tiếng Anh trong BÌNH AN và HẠNH PHÚC. Để đủ điều kiện tham gia khóa này, bạn cần hoàn thành và tốt nghiệp khóa COACH STAGE 1 và STAGE 2 Lưu ý: Tất cả các khóa học của Học viên OHO Kingdom đều được bảo hộ bản quyền trên toàn cầu. Học viên được hiểu rằng đã hiểu và tuân thủ quyền sở hữu này, không sao chép, sử dụng với các mục đích mua, bán, trao đổi, thương mại và các hoạt động khác... khi chưa được sự đồng ý của đơn vị sở hữu. Mọi hành vi vi phạm sẽ phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật. Trân trọng!

Nội dung khóa học

 • Chào mừng bạn giam gia khóa học
 • Unit 1: Learn about the Adverbs of Frequency 02:50
 • Unit 2: Video for practising 04:29
 • Unit 3 Document for unit 2
 • Unit 4: Mindmap Tree OHO for unit 2 and unit 3
 • Unit 5: Sing about adverds 02:29
 • Unit 6: Practising by Game 1
 • Unit 7: Practising by Game 2
 • Unit 8: Practising by Game 3
 • Unit 9: Meaningful life! 00:44
 • Unit 10: Document for unit 9
 • Unit 11: Mindmap Tree OHO for unit 10
 • Unit 12: Practising by Game 4
 • Unit 13: Mobile phone 03:51
 • Unit 14: Document for Unit 13
 • Unit 15: Mindmap tree Oho
 • Unit 16: Video practising speaking 07:33
 • Unit 17: Video 02:26
 • Unit 18: Document for unit 17
 • Unit 19: Mindmap Tree OHO for unit 18
 • Unit 20: Video mindmap for Mrs Spench 01:02
 • Unit 21: Video mindmap for Jack 1 00:45
 • Unit 22: Video mindmap for Jack 2 01:09
 • Unit 23: Video practising speaking for unit interview 04:42
 • Unit 24: Game to arrange the sentences
 • Unit 25: Video for this topic 01:33
 • Unit 26: Document
 • Unit 27: Mindmap Tree Oho for unit 26
 • Unit 28: Video mindmap for Makayla 01:45
 • Unit 29: Video mindmap for Jack 01:45
 • Unit 30: Video practising speaking for unit Exam Results 01:46
 • Unit 31: Tell a little bit something about the story
 • Unit 32: Watch this video 01:51
 • Unit 33: Document about this story
 • Unit 34: Video Mindmap Tree Oho for this topic 01:54
 • Unit 35: Watch video for this topic 01:49
 • Unit 36: Document for this conversation
 • Unit 37: Video mindmap Tree Oho - Part 1 01:51
 • Unit 38: Video mindmap Tree Oho - Part 2 01:52
 • Unit 39: It's your turn 01:56
 • Unit 40: Watch video for this topic 01:53
 • Unit 41: Document for unit 40
 • Unit 42: Mindmap Tree OHO
 • Unit 43: Coco Chanel MapTree 1 01:56
 • Unit 44: Coco Chanel MapTree 2 01:16
 • Unit 45: Coco Chanel Maptree 3 01:34
 • Unit 46: Coco Chanel Maptree 4 01:20
 • Unit 47: Coco Chanel Maptree 5 01:56
 • Unit 48: Document 2
 • Unit 49: Speaking and listening this topic 03:47
 • Document Unit 49
 • Unit 50: Blood - maptree 1 00:09
 • Unit 51: Blood - Maptree 2 00:35
 • Unit 52: Blood - Maptree 3 00:24
 • Unit 53: Blood - Maptree 4 01:07
 • Unit 54: Listening the lesson 03:12
 • Unit 55: Document
 • Unit 56: Phonetics
 • Unit 57: Map Tree 1 02:46
 • Unit 58: Map Tree 2 02:52
 • Unit 59: Maptree video 03:15
 • Unit 60: OHO Maptree 1
 • Unit 61: Translate
 • Unit 62: Document
 • Unit 63: Maptree 1 07:08
 • Unit 64: Maptree 2 04:31
 • Unit 65: Maptree 3 03:30
 • Unit 66: Maptree 4 03:29
 • Unit 67: Watch this video to listen and reapeat 01:46
 • Unit 68: Watch this video 05:31
 • Unit 69: Document - phonetics - translate
 • Unit 70: Map OHO Tree 02:39
 • Unit 71: House in USA 13:11
 • Unit 72: Office 05:32
 • Unit 73: Documents
 • Unit 74: Listen to the lesson 03:46
 • Unit 01: Sleep 02:06
 • Document for Sleep
 • Unit 02: Band 01:54
 • Document for Band
 • Unit 03: Library 01:08
 • Document for Library
 • Unit 04: People 01:23
 • Document for People
 • Unit 05: School 00:33
 • Document for School
 • Unit 06: Cinema 01:18
 • Document for Cinema
 • Unit 07: Food 01:05
 • Document for Food
 • Unit 08: Swim 01:27
 • Document for Swim
 • Unit 09: Introduce a friend 00:34
 • Document for Introduce a friend
 • Unit 10: Numbers 00:49
 • Document for Numbers
 • Unit 1: Vòng xoay trí nhớ 1
 • Unit 2: Vòng xoay trí nhớ 2
 • Unit 3: Vòng xoay trí nhớ 3
 • Unit 4: Vòng xoay trí nhớ 4
 • Unit 5: Vòng xoay trí nhớ 5
 • Unit 6: Vòng xoay trí nhớ 6
 • Unit 7: Vòng xoay trí nhớ 7
 • Unit 8: Những cây đũa thần
 • Unit 9: Ai gọi tên đũa thần nhanh nhất
 • Unit 10: Vòng xoay trí nhớ 10
 • Unit 11: Vòng xoay trí nhớ - BLOOD
 • Unit 12: Vòng xoay trí nhớ - HOME
 • Bài 13: Christmas Trees - Vòng xoay trí nhớ
 • Unit 1: Truyện Wimpy
 • Unit 2: Nghe truyện Audio 1
 • Unit 3: Nghe truyện Audio 2
 • Unit 4: Nghe truyện Audio 3
 • Unit 5: Nghe truyện Audio 4
 • Unit 6: Nghe truyện Audio 5
 • Unit 7: Nghe truyện Audio 6

Thông tin giảng viên

EVA TRINH OOB
2148 Học viên 45 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

PRESCHOOL
OHO KINGDOM
(0) 5 Học viên
KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON
EVA TRINH OOB
(0) 11 Học viên
150.000.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 2 giờ 21 phút
Giáo trình: 116 Bài học
Giới hạn thời gian học: 4 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC