WOW ENGLISH FOR KIDS - STEP 1

Cô Eva hướng dẫn con học tiếng Anh siêu dễ, siêu thích và siêu giỏi. Phụ huynh không còn lo lắng mua một app tiếng Anh về nhưng không có ai hướng dẫn con. Cô Eva sẽ là cô giáo đồng hành hướng dẫn con học tiếng Anh mỗi ngày, thật tuyệt vời con nhé!
OHO KINGDOM
1 Đánh giá 21 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Con biết cách đọc chữ
 • Con nhận diện âm thanh
 • Con nhận diện hình ảnh
 • Con ghi nhớ từ vựng
 • Con phản xạ tự nhiên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu khóa học

Xây dựng cho con lộ trình học tiếng Anh chuẩn giỏi ngay từ đầu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung khóa học

 • Bài 1: CÔ EVA HƯỚNG DẪN CON ĐỌC ÂM O (cách 1) 06:23
 • Bài 2: Luyện tập âm O (cách 1) 01:25
 • Bài 3: CÔ EVA HƯỚNG DẪN CON ĐỌC ÂM O (cách 2) 05:36
 • Bài 4: Bé luyện tập O O O và ÂU ÂU ÂU 04:44
 • Song 1: Bé hát bài có những âm O 01:48
 • Song 2: Bé hát bài có nhiều âm O 00:55
 • Bài 5: HƯỚNG DẪN BÉ ĐỌC ÂM OP 02:58
 • Bài 6: HƯỚNG DẪN BÉ ĐỌC ÂM OT 02:58
 • Bài 7: HƯỚNG DẪN BÉ ĐỌC ÂM OG 02:46
 • Bài 8: HƯỚNG DẪN BÉ ĐỌC ÂM OA and OW 03:38
 • Bài 9: HƯỚNG DẪN BÉ ĐỌC ÂM OI và OY 04:01
 • Song 3: Bé vui hát Row and boat 03:38
 • Bài 10: HƯỚNG DẪN BÉ ĐỌC ÂM A (cách 1) 01:23
 • song 4: Bé hát bài hát có nhiều âm A 02:22
 • song 5: Bé hát bài hát có nhiều âm A 01:15
 • Bài 11: Bé đọc tốt A - I had a bat 02:29
 • Bài 12: HƯỚNG DẪN BÉ ĐỌC ÂM AT 02:48
 • Bài 13: HƯỚNG DẪN BÉ ĐỌC ÂM AM 02:58
 • Bài 14: HƯỚNG DẪN BÉ ĐỌC ÂM AN 02:27
 • Bài 15: HƯỚNG DẪN BÉ ĐỌC ÂM AD 02:58
 • Bài 16: HƯỚNG DẪN BÉ ĐỌC ÂM AP 02:37
 • Bài 17: HƯỚNG DẪN BÉ ĐỌC ÂM AG 02:32
 • Bài 18: Bé biết đọc A theo 2 cách khác nhau 02:05
 • Book tập 2 - nguyên âm A
 • Bài 19: HƯỚNG DẪN BÉ ĐỌC ÂM E (cách 1) 01:17
 • Bài 20: Bé luyện tập âm E cách 1 - A wet pet 02:29

Thông tin giảng viên

OHO KINGDOM
89 Học viên 5 Khóa học

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Nguyễn Thiên Phúc

Nội dung dễ hiểu

Khóa học liên quan

Gia hạn khóa học: Sách siêu trí nhớ
EVA TRINH OOB
(0) 0 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)
Gia hạn khóa học: Quyền lực siêu trí nhớ ứng dụng từ A-Z
EVA TRINH OOB
(0) 0 Học viên
99.000đ
299.000đ
(-67%)
Gia hạn khóa Step 2: Giải Mã Ngữ Pháp
EVA TRINH OOB
(0) 0 Học viên
299.000đ
499.000đ
(-41%)
Gia hạn khóa Step 1: Giải Mã Ngữ Âm
EVA TRINH OOB
(0) 0 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)
Vào lại quy trình Stage 3
EVA TRINH OOB
(0) 0 Học viên
3.500.000đ
16.000.000đ
(-79%)
1.800.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 1 giờ 10 phút
Giáo trình: 26 Bài học
Giới hạn thời gian học: 4 tháng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC