GAMES FOR STUDENTS LEVEL2

Đây là bộ games giúp cho trẻ học tập từ vựng tiếng Anh vô cùng hiệu quả. Chỉ cần vui chơi với nhóm từ vựng mới mỗi ngày, các con sẽ có sự tiến bộ rất đáng ghi nhận
OHO KINGDOM
1 Đánh giá 19 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Học tiếng Anh hứng 
 • Gia tăng vốn từ vựng
 • Luyện tập dễ dàng
 • Học tập linh hoạt

Giới thiệu khóa học

Bộ học và luyện tập từ vựng tiếng Anh qua games giúp các em học sinh tiếp thu từ vựng tiếng Anh qua sự kết hợp đồng đều 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết vô cùng hiệu quả. 

Nội dung khóa học

 • Unit 1: Từ vựng và nghĩa
 • Unit 2: Luyện trí nhớ cấp độ 1
 • Unit 3: Luyện trí nhớ cấp độ 2
 • Unit 4: Thử thách
 • Unit 5: Tăng tốc
 • Unit 6: Từ vựng và nghĩa
 • Unit 7: Luyện trí nhớ cấp độ 1
 • Unit 8: Luyện trí nhớ cấp độ 2
 • Unit 9: Thử thách
 • Unit 10: Tăng tốc
 • Unit 11: Từ vựng và nghĩa
 • Unit 12: Luyện trí nhớ cấp độ 1
 • Unit 13: Luyện trí nhớ cấp độ 2
 • Unit 14: Thử thách
 • Unit 15: Tăng tốc
 • Unit 16: Từ vựng và nghĩa
 • Unit 17: Luyện trí nhớ cấp độ 1
 • Unit18: Luyện trí nhớ cấp độ 2
 • Unit 19: Thử thách
 • Unit 20: Tăng tốc
 • Unit 21: Từ vựng và nghĩa
 • Unit 22: Luyện trí nhớ cấp độ 1
 • Unit 23: Luyện trí nhớ cấp độ 2
 • Unit 24: Thử thách
 • Unit 25: Tăng tốc
 • Unit 26: Từ vựng và nghĩa
 • Unit 27: Luyện trí nhớ cấp độ 1
 • Unit 28: Luyện trí nhớ cấp độ 2
 • Unit 29: Thử thách
 • Unit 30: Tăng tốc
 • Unit 31: Từ vựng và nghĩa
 • Unit 32: Luyện trí nhớ cấp độ 1
 • Unit 33: Luyện trí nhớ cấp độ 2
 • Unit 34: Thử thách
 • Unit 35: Tăng tốc
 • Unit 36: Từ vựng và nghĩa
 • Unit 37: Luyện trí nhớ cấp độ 1
 • Unit 38: Luyện trí nhớ cấp độ 2
 • Unit 39: Thử thách
 • Unit 40: Tăng tốc
 • Unit 41: Từ vựng và nghĩa
 • Unit 42: Luyện trí nhớ cấp độ 1
 • Unit 43: Luyện trí nhớ cấp độ 2
 • Unit 44: Thử thách
 • Unit 45: Tăng tốc
 • Unit 46: Từ vựng và nghĩa
 • Unit 47: Luyện trí nhớ cấp độ 1
 • Unit 48: Luyện trí nhớ cấp độ 2
 • Unit 49: Thử thách
 • Unit 50: Tăng tốc
 • Unit 51: Từ vựng và nghĩa
 • Unit 52: Luyện trí nhớ cấp độ 1
 • Unit 53: Luyện trí nhớ cấp độ 2
 • Unit 54: Thử thách
 • Unit 56: Từ vựng và nghĩa
 • Unit 57: Luyện trí nhớ cấp độ 1
 • Unit 58: Luyện trí nhớ cấp độ 2
 • Unit 59: Thử thách
 • Unit 60: Tăng tốc
 • Unit 61: Từ vựng và nghĩa
 • Unit 62: Luyện trí nhớ cấp độ 1
 • Unit 63: Luyện trí nhớ cấp độ 2
 • Unit 64: Thử thách
 • Unit 65: Tăng tốc
 • Unit 66: Từ vựng và nghĩa
 • Unit 67: Luyện trí nhớ cấp độ 1
 • Unit 68: Luyện trí nhớ cấp độ 2
 • Unit 69: Thử thách
 • Unit 70: Tăng tốc
 • Unit 71: Từ vựng và nghĩa
 • Unit 72: Luyện trí nhớ cấp độ 1
 • Unit 73: Luyện trí nhớ cấp độ 2
 • Unit 74: Thử thách
 • Unit 75: Tăng tốc
 • Unit 76: Từ vựng và nghĩa
 • Unit 77: Luyện trí nhớ cấp độ 1
 • Unit 78: Luyện trí nhớ cấp độ 2
 • Unit 79: Thử thách
 • Unit 80: Tăng tốc
 • Unit 81: Từ vựng và nghĩa
 • Unit 82: Luyện trí nhớ cấp độ 1
 • Unit 83: Luyện trí nhớ cấp độ 2
 • Unit 84: Thử thách
 • Unit 85: Tăng tốc
 • Unit 86: Từ vựng và nghĩa
 • Unit 87: Luyện trí nhớ cấp độ 1
 • Unit 88: Luyện trí nhớ cấp độ 2
 • Unit 89: Thử thách
 • Unit 90: Tăng tốc
 • Unit 91: Từ vựng và nghĩa
 • Unit 92: Luyện trí nhớ cấp độ 1
 • Unit 93: Luyện trí nhớ cấp độ 2
 • Unit 94: Thử thách
 • Unit 95: Tăng tốc

Thông tin giảng viên

OHO KINGDOM
101 Học viên 19 Khóa học

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

QUANG LINH

các con rất hào hứng

Khóa học liên quan

Gia hạn khóa học: Sách siêu trí nhớ
EVA TRINH OOB
(0) 0 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)
Gia hạn khóa học: Quyền lực siêu trí nhớ ứng dụng từ A-Z
EVA TRINH OOB
(0) 0 Học viên
99.000đ
299.000đ
(-67%)
Gia hạn khóa Step 2: Giải Mã Ngữ Pháp
EVA TRINH OOB
(0) 0 Học viên
299.000đ
499.000đ
(-41%)
Gia hạn khóa Step 1: Giải Mã Ngữ Âm
EVA TRINH OOB
(0) 0 Học viên
99.000đ
199.000đ
(-51%)
STEP1 - GIẢI MÃ NGỮ ÂM - Bí mật đọc chữ tiếng Anh chuẩn âm như người bản xứ
EVA TRINH OOB
(43) 390 Học viên
1.950.000đ
Thời lượng: 0 phút
Giáo trình: 94 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC