DỰ ÁN TRƯỜNG MẦM NON

Đây là khóa học dành cho GVTTMN
EVA TRINH OOB
0 Đánh giá 3 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Sử dụng giáo trình đào tạo dễ dàng
 • Tương tác hiệu quả
 • Giúp con nhớ bài
 • Tạo phản xạ nhanh theo thời gian

Giới thiệu khóa học

Đây là Bộ khung tài liệu ESSE (English Success System of Eva) dành cho GVTTMN, theo khung chương trình đào tạo phương pháp giảng dạy tiếng Anh từ Học viện OHO Kingdom dành cho GV.

Nội dung khóa học

 • Unit 1: Nguyên âm O cách đọc 1 01:08
 • Unit 5: Luyện đọc O cách 1 00:26
 • Unit 6: Story O cách đọc 1 02:13
 • Unit 2: Luyện đọc OT 02:14
 • Unit 3: Luyện đọc OG 02:25
 • Unit 4: Luyện đọc OP 02:34
 • Unit 7: Nguyên âm O cách đọc thứ 2 01:16
 • Unit 8: Story O cách đọc thứ 2 00:56
 • Unit 8: Luyện tập O cả 2 cách đọc 04:24
 • Bài 15: Nguyên âm A cách đọc 1 01:53
 • Bài 1: Song A 01:16
 • Bài 2: Luyện đọc A cách 1 00:51
 • Bài 3: Luyện đọc A cách 1: The cat sat 02:55
 • Bài 15: Luyện đọc A cách 1 01:29
 • Bài 17: A cách đọc thứ 1 từ vựng 00:24
 • Bài: A cách đọc thứ 1 story 01:53
 • Bài 21: letter team từ vựng cách đọc thứ 2 00:47
 • Bài Letter team bài văn cách đọc thứ 2 00:47
 • Bài 23: Catch pat từ vựng 00:24
 • Bài Catch Pat bài văn 01:53
 • Bài 25: phonic 3 A cách đọc 2 từ vựng 00:27
 • Bài vu7ng5phonic 3: A cách đọc 2 bài văn 01:17
 • Bài 27: Am 02:56
 • Bài 28: An 02:24
 • Bài 29: Ad 02:55
 • Bài 30: Ap 02:34
 • Bài 31: Ag 02:30
 • Bài 32a6yFirst A - ây 02:03
 • Bài 33: Chu chu A cả 2 cách đọc 05:11
 • Bài 30: Rass 1A story 01:26
 • Bài 31: Rass A - ây 01:23
 • Bài 32a6yRass Ake 01:54
 • Bài 33: Rass Ame 01:30
 • Bài 34: Rass Ane 01:26
 • Bài 35: Rass Ate 01:26
 • Bài 37: phonic 1 E 01:13
 • Bài 37: first E 03:37
 • Bài 35: EA letter team 01:27
 • Bài 36: letter story EA 02:07
 • Bài 34: Nguyên âm E cách đọc 1: Ed loves red 01:51
 • Bài 31: 10a EE, EA 01:46
 • Bài 35: ET 02:26
 • Bài 36: ED 02:57
 • Bài 44: Chu E

Thông tin giảng viên

EVA TRINH OOB
1573 Học viên 26 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

GIÚP CON GHI NHỚ 3000 TỪ VỰNG TIẾNG ANH (P1)
EVA TRINH OOB
(0) 51 Học viên
390.000đ
TIẾNG ANH SIÊU ĐẲNG dành cho học sinh - STEP1
EVA TRINH OOB
(0) 864 Học viên
Thời lượng: 1 giờ 20 phút
Giáo trình: 44 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC