PRESCHOOL

Đây là kho giáo trình thiết kế riêng cho các giáo viên chương trình mầm non theo phương pháp Học tiếng Anh như tiếng mẹ của OHO KINGDOM được viết bởi Eva Trinh Oob
OHO KINGDOM
0 Đánh giá 5 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Cô giảng dạy nhẹ nhàng mà con học lẹ làng không tưởng
 • Giờ học của con không chỉ giỏi tiếng Anh mà còn tăng nhanh nhiều kỹ năng cần thiết
 • Con biết đọc, biết viết, biết nghe, biết nói song ngữ tiếng Anh - tiếng Việt cùng một lúc
 • Cha mẹ hạnh phúc - nhà trường bình an - cô giáo xuất sắc

Giới thiệu khóa học

Nội dung của khóa học là bộ giáo trình tương tác hỗ trợ cho quy trình giảng dạy của giáo viên mầm non

Nội dung khóa học

 • Unit 1: Ráp vần chữ cái với OG
 • Unit 2: Random
 • Unit 3: Wheel
 • Unit 4: Flashcard
 • Unit 5: Dan and Dog 02:10
 • Unit 6: Ráp vần chữ cái với OT (flashcard)
 • Unit 7: Ráp vần chữ cái với OT (wheel)
 • Unit 8: Ráp vần chữ cái với OP (flashcard)
 • Unit 9: Ráp vần chữ cái với OP (wheel)
 • Unit 10: Hot Pot 02:00
 • Unit 11: I hop a lot 02:01

Thông tin giảng viên

OHO KINGDOM
101 Học viên 19 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TIẾNG ANH - TESOL
EVA TRINH OOB
(0) 11 Học viên
150.000.000đ
KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON
EVA TRINH OOB
(0) 11 Học viên
Thời lượng: 6 phút
Giáo trình: 11 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC