Vào lại quy trình Stage 3

EVA TRINH OOB

(0)
16.000.000đ
3.500.000đ

Vào lại quy trình Stage 2

EVA TRINH OOB

(0)
10.000.000đ
2.500.000đ

Vào lại quy trình Stage 1

EVA TRINH OOB

(0)
5.000.000đ
1.500.000đ

Các gói khóa học

COMBO PHÁ ĐẢO NGỮ PHÁP & PHÁ ĐẢO GIAO TIẾP

Combo 2 Khóa học

Giảng viên: 1

26.000.000đ
18.200.000đ

COMBO PHÁ ĐẢO NGỮ ÂM & PHÁ ĐẢO NGỮ PHÁP

Combo 1 Khóa học

Giảng viên: 1

15.000.000đ
10.500.000đ

COMBO123 PHÁ ĐẢO NGỮ ÂM & PHÁ ĐẢO NGỮ PHÁP & PHÁ ĐẢO GIAO TIẾP

Combo 3 Khóa học

Giảng viên: 1

31.000.000đ
21.700.000đ