Vào lại quy trình Stage 3

EVA TRINH OOB

(0)
16.000.000đ
3.500.000đ

Vào lại quy trình Stage 2

EVA TRINH OOB

(0)
10.000.000đ
2.500.000đ

Vào lại quy trình Stage 1

EVA TRINH OOB

(0)
5.000.000đ
1.500.000đ

KHÓA COACH STAGE 1: PHÁ ĐẢO NGỮ ÂM

EVA TRINH OOB

(0)
5.000.000đ
4.900.000đ

KHÓA COACH STAGE 2: PHÁ ĐẢO NGỮ PHÁP

EVA TRINH OOB

(0)
10.000.000đ
9.900.000đ

Các gói khóa học

COMBO GIAO TIẾP TIẾNG ANH + CÂY MÔ HÌNH 3D

Combo 1 Khóa học

Giảng viên: 1

4.820.000đ
3.620.000đ