KHÓA COACH STAGE 1: PHÁ ĐẢO NGỮ ÂM

Đây là khóa học được thiết kế 5 trong 1: KIẾN THỨC - QUY TRÌNH - KỶ LUẬT - NGUYÊN TẮC - CHIẾN THẮNG. Phá đảo ngữ âm tạo cho bạn môi trường tuyệt vời để chinh phục và chiến thắng mục tiêu đọc tiếng Anh trôi chảy, lưu loát và chuẩn âm như người bản xứ.
EVA TRINH OOB
0 Đánh giá 8 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn có khả năng nhìn chữ tiếng Anh đọc tốt như cách bạn đọc tiếng Việt
   
 • Bạn sẽ biết cách như thế nào để quản trị thành công mục tiêu
   
 • Bạn sẽ biết cách gia tăng trí nhớ lên cấp số X
   
 • Bạn sẽ trở thành người tự chủ trong tiếng Anh - sự độc lập - tự do - hạnh phúc

Giới thiệu khóa học

Khóa học cho bạn tầm nhìn và con đường thành công tuyệt đối trong ngữ âm tiếng Anh. Giai đoạn này là giai đoạn bén rễ, bạn sẽ được hướng dẫn để gieo hạt, chăm sóc cây tiếng Anh ở giai đoạn 1. Kết quả của giai đoạn này là bạn đọc và nói chuẩn âm như người bản xứ. Giọng đọc của bạn sẽ được kiểm tra ngay tức thì qua phân tích âm thanh thông minh AI, kết quả đạt được từ 70-100%.

Trước khi bắt đầu bạn cần thấu hiểu rằng, ngay khi bạn chạm vào bộ quy trình này, bạn đã đồng ý các điều khoản về bảo vệ bản quyền và quyền sở hữu ESSE do Eva Trinh Oob là tác giả và OHO Kingdom là đơn vị sở hữu bản quyền. Bản quyền được độc quyền trên toàn thế giới. Các điều khoản về quyền sở hữu như sau: 

QUYỀN SỞ HỮU

Bản quyền Bộ giải pháp học tập ngữ âm có tên gọi Phá đảo ngữ âm - Công phá Đọc chữ tiếng Anh như tiếng Việt, do Mentor Eva Trinh Oob viết, thuộc về đơn vị Công ty TNHH Viện Đào tạo Đa ngôn ngữ OHO Kingdom, được bảo hộ bởi Công ước Berne trên 179 quốc gia trên thế giới. Viện Đào Tạo OHO thông báo cấm người sử dụng bộ chương trình này sao chép bộ chương trình dưới mọi hình thức, bất kể một phần hoặc toàn bộ, khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản. 

Mọi hình thức sao chép, bất kể một phần hoặc toàn bộ, khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả đều được xem là vi phạm bản quyền.

Nếu phát hiện hành vi xâm phạm bản quyền, Luật sư được ủy quyền ngay lập tức thực hiện tố cáo hình sự đối với người vi phạm theo Bộ Luật Hình sự.

Người (đơn vị, tổ chức) vi phạm bản quyền này sẽ phải chịu bồi hoàn thiệt hại về kinh tế và tinh thần theo yêu cầu của đơn vị chủ quản. 

Nội dung khóa học

 • Unit 1: Lời chào (Eva Trinh Oob) 2:11
 • Unit 2: Hướng dẫn học tập và luyện tập (Eva Trinh Oob) 8:14
 • Unit 3: Giới thiệu Bảng chữ tiếng Anh như tiếng Việt OHO - (Eva Trinh Oob) 1:24
 • Unit 4: Bạn có biết tiếng Anh và tiếng Việt rất tương đồng (Eva Trinh Oob) 1:53
 • Unit 5: Giải mã chi tiết cách đọc O, A, E, I, U (Eva Trinh Oob) 1:56
 • Unit 6: Quan sát 5 nguyên âm trong thực tiễn 4:33
 • Unit 7: Lắng nghe và gia tăng khả năng quan sát các âm trong tiếng Anh 2:13
 • Unit 8: Hướng dẫn O có 3 cách đọc (Eva Trinh Oob) 7:38
 • Unit 9: Bài luyện tập mẫu của học viên (Book step1 - page 5) 0:34
 • Unit 10: Hướng dẫn Ghi nhớ và luyện tập nguyên âm O cách đọc 1 (Eva Trinh Oob) 6:08
 • Unit 11: Nghe và quan sát âm O cách đọc 1 trong DOG, ROCKET and BOAT 5:58
 • Unit 12: Hướng dẫn Ghi nhớ và luyện tập nguyên âm O cách đọc 2 (Eva Trinh Oob) 4:20
 • Bài 13: Lắng nghe và quan sát âm O cách đọc 2 trong ROW, BOAT and DOWN 1:09
 • Unit 14: Hướng dẫn Ghi nhớ và luyện tập nguyên âm O cách đọc 3 (Eva Trinh Oob) 4:57
 • Unit 15: Quan sát âm O cả 3 cách đọc 6:12
 • Unit 16: Luyện Siêu trí nhớ tất cả từ vựng nguyên âm O (page 5) 3:12
 • Unit 17: Luyện siêu trí nhớ âm O qua GAME 1
 • Unit 18: Luyện Siêu trí nhớ âm O qua GAME 2
 • Unit 19: Luyện siêu trí nhớ âm O qua GAME 3
 • Unit 20: Luyện siêu trí nhớ âm O qua GAME 4
 • Unit 22: Hướng dẫn A có 2 cách đọc - Eva Trinh Oob 6:26
 • Unit 23: Mẫu đánh vần từ vựng có nguyên A cách đọc 1 0:51
 • Unit 24: Nghe và quan sát A cách đọc thứ 1 trong từ vựng 0:24
 • Unit 25: Mẫu đánh vần từ vựng có A cách đọc 2 (P1) 2:03
 • Unit 26: Mẫu đánh vần từ vựng có A cách đọc thứ 2 (P2) 1:23
 • Unit 27: Nghe và quan sát A cách đọc thứ 2 trong từ vựng WHALE, PLANE, TRAIN 5:57
 • Unit 28: Nghe và quan sát A ở cả 2 cách đọc (P1) 0:47
 • Unit 29: Nghe và quan sát A ở cả 2 cách đọc (P2) 5:11
 • Unit 30: Hướng dẫn đánh vần A cách đọc 1 (Eva Trinh Oob) 9:40
 • Unit 31: Hướng dẫn ghi nhớ và luyện tập A cách 1 (Eva Trinh Oob) 4:59
 • Unit 32: Hướng dẫn đánh vần A cách 2 (Eva Trinh Oob) 11:11
 • Unit 33: Hướng dẫn ghi nhớ và luyện tập A cách 2 (Eva Trinh Oob) 4:55
 • Unit 34: Luyện Siêu trí nhớ từ vựng A cả 2 cách (Eva Trinh Oob) 4:55
 • Unit 35: Mẹo nhận biết A cách đọc 1 và cách đọc 2 6:04
 • Unit 36: Bài luyện tập MẪU của học viên (Book step1 - page 10) 1:24
 • Unit 37: Luyện siêu trí nhớ A qua GAME 1
 • Unit 38: Luyện siêu trí nhớ A qua GAME 2
 • Unit 39: Luyện siêu trí nhớ A qua GAME 3
 • Unit 40: Luyện siêu trí nhớ A qua GAME 4
 • Unit 41: Luyện siêu trí nhớ A qua GAME 5
 • Unit 42: Luyện siêu trí nhớ A qua GAME 6
 • Unit 42b: Luyện siêu trí nhớ âm A qua GAME 7
 • Unit 43: Hướng dẫn E có 2 cách đọc - Eva Trinh Oob 8:00
 • Unit 44: Mẫu đánh vần từ vựng có E 3:37
 • Unit 45: Nghe và quan sát E cách đọc thứ 1 trong từ vựng 0:26
 • Unit 46: Mẫu đánh vần E, EN, ELL, ED 6:10
 • Unit 47: Mẫu luyện đánh vần ED, EG, ET, EN 2:41
 • Unit 48: Lắng nghe và quan sát E trong từ vựng 5:20
 • Unit 49: Mẫu đánh vần E cách đọc thứ 2 (P1) 1:27
 • Unit 50: Mẫu đánh vần E cách đọc 2 (P2) 5:24
 • Unit 51: Nghe và quan sát E cách đọc 2 trong từ vựng 2:07
 • Unit 52: Lắng nghe và quan sát E ở 2 cách đọc (P1) 3:22
 • Unit 53: Lắng nghe và quan sát E cả 2 cách đọc (P2) 4:33
 • Unit 54: Lắng nghe và quan sát E cả 2 cách đọc (P3) 3:20
 • Unit 55: Hướng dẫn ĐÁNH VẦN E cách đọc 1 ( Eva Trinh Oob) 12:25
 • Unit 56: Hướng dẫn ĐÁNH VẦN E cách đọc 2 (Eva Trinh Oob) 4:20
 • Unit 57: Luyện siêu trí nhớ từ vựng E cả 2 cách đọc (Eva Trinh Oob) 2:59
 • Unit 58: Bài luyện tập MẪU của học viên (Book - page 17) 1:10
 • Unit 59: Luyện siêu trí nhớ E qua GAME 1
 • Unit 60: Luyện siêu trí nhớ E qua GAME 2
 • Unit 61: Luyện siêu trí nhớ E qua GAME 3
 • Unit 62: Luyện siêu trí nhớ E qua GAME 4
 • Unit 63: Luyện siêu trí nhớ E qua GAME 5
 • Unit 64: Luyện siêu trí nhớ E qua GAME 6
 • Unit 65: Hướng dẫn I có 2 cách đọc (Eva Trinh Oob) 6:40
 • Unit 66: Mẫu đánh vần I cách 1 6:43
 • Unit 67: Lắng nghe và quan sát I cách 1 trong từ vựng 0:21
 • Unit 68: Lắng nghe và quan sát I cách 1 trong bài văn 1:18
 • Unit 69: Mẫu đánh vần I cách 2 2:30
 • Unit 70: Lắng nghe và quan sát I cách 2 trong từ vựng 0:27
 • Unit 71: Lắng nghe và quan sát I cách 2 trong bài văn 1:22
 • Unit 72: Mẫu đánh vần Y thành I cách đọc 1 3:39
 • Unit 73: Mẫu đánh vần Y thành I cách đọc 2 1:58
 • Unit 74: Lắng nghe và quan sát I trong thực tiễn (P1) 4:23
 • Unit 75: Lắng nghe và quan sát I trong thực tiễn (P2) 2:51
 • Unit 76: Luyện siêu trí nhớ I qua GAME 1
 • Unit 77: Luyện siêu trí nhớ I qua GAME 2
 • Unit 78: Luyện siêu trí nhớ I qua GAME 3
 • Unit 79: Luyện siêu trí nhớ I qua GAME 4
 • Unit 80: Hướng dẫn U có 3 cách đọc - Eva Trinh Oob 7:08
 • Unit 81: Mẫu đánh vần U cách 2 (P1) 1:23
 • Unit 82: Mẫu đánh vần U cách 2 (P2) 1:58
 • Unit 83: Mẫu đánh vần U cách 3 8:01
 • Unit 84: Lắng nghe và quan sát U trong từ vựng (P1) 1:23
 • Unit 85: Lắng nghe và quan sát U trong bài văn (P1) 1:58
 • Unit 86: Lắng nghe và quan sát U trong từ vựng (P2) 0:30
 • Unit 87: Học âm U trong thực tiễn (P1) 2:48
 • Unit 88: Học âm U trong thực tiễn (P2) 6:55
 • Unit 89: Học âm U trong thực tiễn (P3) 5:00
 • Unit 90: Luyện siêu trí nhớ U qua GAME 1
 • Unit 91: Luyện siêu trí nhớ U qua GAME 2
 • Unit 92: Luyện siêu trí nhớ U qua GAME 3
 • Unit 93: Luyện siêu trí nhớ U qua GAME 4
 • Unit 94: Luyện siêu trí nhớ U qua GAME 5
 • Unit 95: Luyện siêu trí nhớ U qua GAME 6
 • Unit 96: Không đọc nguyên âm E ở cuối từ vựng (Eva Trinh Oob) 4:58
 • Unit 97: Siêu trí nhớ không đọc E cuối từ qua GAME 1
 • Unit 98: Siêu trí nhớ không đọc E cuối từ qua GAME 2
 • Unit 99: Siêu trí nhớ không đọc E cuối từ qua GAME 3
 • Unit 100: Siêu trí nhớ không đọc E cuối từ qua GAME 4
 • Unit 101: Siêu trí nhớ không đọc E cuối từ qua GAME 5
 • Unit 102: Siêu trí nhớ không đọc E cuối từ qua GAME 6
 • Unit 103: Kỹ thuật Siêu trí nhớ O, A, E, I, U (Eva Trinh Oob) 1:56
 • Unit 104: Lắng nghe và thực hành các nguyên âm (P1) 5:26
 • Unit 105: Lắng nghe và thực hành các nguyên âm (P2) 7:13
 • Unit 106: Lắng nghe và thực hành các nguyên âm (P3) 2:47
 • Unit 107: Lắng nghe và thực hành các nguyên âm (P4) 1:19
 • Unit 108: Luyện tập từ vựng 1 âm tiết 2:21
 • Unit 109: Siêu trí nhớ và phản xạ từ vựng 1 âm tiết qua GAME 1
 • Unit 110: Siêu trí nhớ và phản xạ từ vựng 1 âm tiết qua GAME 2
 • Unit 111: Siêu trí nhớ và phản xạ từ vựng 1 âm tiết qua GAME 3
 • Unit 112: Siêu trí nhớ và phản xạ từ vựng 1 âm tiết qua GAME 4
 • Unit 113: Siêu trí nhớ và phản xạ từ vựng 1 âm tiết qua GAME 5
 • Unit 114: Video luyện tập OU 2:04
 • Unit 115: Video OW tập đọc thành OU 2:24
 • Unit 116: Hướng dẫn đọc OI và OU (Eva Trinh Oob) 5:52
 • Unit 117: Mẫu đọc OI, OY (P1) 0:27
 • Unit 118: Bài 106: Mẫu đọc OI, OY (P2) 1:15
 • Unit 119: Mẫu đọc OO (P1) 0:27
 • Unit 120: Mẫu đọc OO (P2) 1:08
 • Unit 121: Mẫu đọc OW, OO (P1) 0:43
 • Unit 122: Mẫu đọc OW, OO (P2) 1:19
 • Unit 123: Mẫu đọc AW, AU (P1) 0:26
 • Unit 124: Mẫu đọc AW, AU (P2) 1:08
 • Unit 125: Khi O, A, E, I, U có R đứng sau (Eva Trinh Oob) 1:57
 • Unit 126: Siêu trí nhớ và phản xạ OU & OI qua GAME 1
 • Unit 127: Siêu trí nhớ và phản xạ OU & OI qua GAME 2
 • Unit 128: Siêu trí nhớ và phản xạ OU & OI qua GAME 3
 • Unit 129: Siêu trí nhớ và phản xạ OU & OI qua GAME 4
 • Unit 130: Siêu trí nhớ và phản xạ OU & OI qua GAME 5
 • Unit 131: Siêu trí nhớ và phản xạ OU & OI qua GAME 6
 • Unit 132: Quy tắc ngu am = Quy tắc 1 + Quy tắc 2 (Eva Trinh Oob) 10:41
 • Unit 133: Ngữ âm LA LÁ LÀ (video bài giảng) 5:14
 • Unit 134: Luyện tập từ vựng 2 nguyên âm 2:22
 • Unit 135: Siêu trí nhớ và phản xạ 2 nguyên âm qua GAME 1
 • Unit 136: Siêu trí nhớ và phản xạ 2 nguyên âm qua GAME 2
 • Unit 137: Siêu trí nhớ và phản xạ 2 nguyên âm qua GAME 3
 • Unit 138: Siêu trí nhớ và phản xạ 2 nguyên âm qua GAME 4
 • Unit 139: Siêu trí nhớ và phản xạ 2 nguyên âm qua GAME 5
 • Unit 140: Siêu trí nhớ và phản xạ 2 nguyên âm qua GAME 6
 • Unit 141: Luyện tập từ vựng 3 nguyên âm trở lên 1:54
 • Unit 142: Siêu trí nhớ và phản xạ 3 nguyên âm qua GAME 1
 • Unit 143: Siêu trí nhớ và phản xạ 3 nguyên âm qua GAME 2
 • Unit 144: Siêu trí nhớ và phản xạ 3 nguyên âm qua GAME 3
 • Unit 145: Siêu trí nhớ và phản xạ 3 nguyên âm qua GAME 4
 • Unit 146: Siêu trí nhớ và phản xạ 3 nguyên âm qua GAME 5
 • Unit 147: Siêu trí nhớ và phản xạ 3 nguyên âm qua GAME 6
 • Unit 148: Hiểu về phụ âm (Eva Trinh Oob) 2:50
 • Unit 149: Lắng nghe và quan sát phụ âm 5:56
 • Unit 150: Những phụ âm đọc giống như tiếng Việt (Eva Trinh Oob) 4:37
 • Unit 151: Mẫu khẩu hình 8 cặp phụ âm song sinh (Eva Trinh Oob) 4:50
 • Unit 152: Lắng nghe và luyện tập CH (P1) 0:27
 • Unit 153: Lắng nghe và luyện tập CH (P2) 1:11
 • Bài 154: Lắng nghe và luyện tập SH (P1) 0:27
 • Bài 155: Lắng nghe và luyện tập SH (P2) 1:07
 • Bài 156: Lắng nghe và luyện tập CH và SH (P1) 1:36
 • Bài 157: Lắng nghe và luyện tập CH và SH (P2) 1:51
 • Bài 158: Lắng nghe và luyện tập CH và SH (P2) 1:51
 • Bài 159: Lắng nghe và luyện tập TH (P1) 0:27
 • Bài 160: Lắng nghe và luyện tập TH (P2) 0:50
 • Unit 161: Mẫu bài đoạn văn 8 cặp phụ âm sinh đôi (Eva Trinh Oob) 10:09
 • Unit 162: Mẫu khẩu hình 8 phụ âm còn lại (Eva Trinh Oob) 4:35
 • Unit 163: Video tập đọc 8 phụ âm còn lại 5:03
 • Unit 164: Nguyên tắc đọc 2 phụ âm giống nhau (Eva Trinh Oob) 1:47
 • Unit 165: Video tập đọc J, K, L 7:48
 • Unit 166: Video tập đọc R 4:16
 • Unit 167: Video luyện tập FR, CR, GR, DR 5:03
 • Unit 168: Video tập đọc WH 4:27
 • Unit 169: Lắng nghe và luyện tập QU, CK trong từ vựng 1:30
 • Unit 170: Lắng nghe và luyện tập QU, CK trong đoạn văn 1:51
 • Bài 171: Tập đọc SQU 2:21
 • Unit 172: Lắng nghe và luyện đọc toàn âm (P1) 7:18
 • Unit 173: Lắng nghe và luyện đọc toàn âm (P2) 3:34
 • Unit 174: Lắng nghe và luyện đọc toàn âm (P3) 6:01
 • Unit 175: Lắng nghe và luyện đọc toàn âm (P4) 4:50
 • Unit 176: Cách đọc khác của phụ âm N (Eva Trinh Oob) 5:47
 • Unit 177: Mẫu đọc NG, NK 2:05
 • Unit 178: Lắng nghe và luyện tập NG trong từ vựng 0:26
 • Unit 179: Lắng nghe và luyện tập NG trong đoạn văn 1:17
 • Unit 180: Lắng nghe và luyện tập NK, NG trong từ vựng 1:36
 • Unit 181: Lắng nghe và luyện tập NK, NG trong đoạn văn 1:54
 • Unit 182: Những phụ âm đọc như CH (Eva Trinh Oob) 5:48
 • Unit 183: Mẫu tập đọc CH 5:37
 • Unit 184: Video tập đọc G và GE, GI, GY 0:13
 • Unit 185: Những phụ âm đọc như S (Eva Trinh Oob) 5:30
 • Unit 186: Video tập đọc C và CE, CI, CY 1:04
 • Unit 187: Video tập đọc ST, SK, SW, SP, SL 4:30
 • Unit 189: Những phụ âm đọc như Z và /ʒ/ (Eva Trinh Oob) 9:42
 • Unit 190: Những phụ âm đọc như SH - Eva Trinh Oob 4:50
 • Unit 191: Video 1 tập đọc SH 4:34
 • Unit 192: Video 2 tập đọc SH 1:45
 • Unit 193: Hướng dẫn đọc phụ âm X - Eva Trinh Oob 9:10
 • Unit 194: Lắng nghe và luyện tập X - Z trong từ vựng 0:28
 • Unit 195: Lắng nghe và luyện tập X - Z trong bài văn 1:42
 • Unit 196: Video 2 tập đọc OR, AR, ER, IR, UR 2:28
 • Unit 197: Hướng dẫn OR, AR, ER, IR, UR + nguyên âm (Eva Trinh Oob) 10:22
 • Unit 198: Hướng dẫn OR, AR, ER, IR, UR + phụ âm (Eva Trinh Oob) 4:25
 • Unit 199: Mẫu khẩu hình OR, AR, ER, IR, UR (Eva Trinh Oob) 3:00
 • Unit 200: Hướng dẫn siêu trí nhớ OR, AR, ER, IR, UR (Eva Trinh Oob) 4:59
 • Unit 201: Mẫu tập đọc OR (P1) 4:52
 • Unit 202: Mẫu tập đọc OR (P2) 1:03
 • Unit 203: Mẫu tập đọc AR (P1) 1:48
 • Unit 204: Mẫu tập đọc AR (P2) 1:41
 • Unit 205: Mẫu tập đọc AR (P3) 2:42
 • Unit 206: Mẫu tập đọc ER 2:42
 • Unit 207: Mẫu tập đọc IR 2:27
 • Unit 208: Mẫu tập đọc UR (P1) 1:58
 • Unit 209: Mẫu tập đọc UR (P2) 2:36
 • Unit 210: Mẫu tập đọc OR, AR, ER, IR, UR (P1) 2:17
 • Unit 211: Video 3 tập đọc EAR, ERE, ARE, AIR 3:50
 • Unit 212: Ôn toàn tập 6:03
 • Unit 213: Lắng nghe và khám phá cả đại dương tiếng Anh (P1) 4:01
 • Unit 214: Lắng nghe và khám phá cả đại dương tiếng Anh (P2) 2:29
 • Unit 215: Lắng nghe và khám phá cả đại dương tiếng Anh (P3) 2:42
 • Unit 216: Lắng nghe và khám phá cả đại dương tiếng Anh (P4) 1:47
 • Unit 217: Lắng nghe và khám phá cả đại dương tiếng Anh (P5) 3:26
 • Unit 218: Hướng dẫn sử dụng bảng chữ cái tiếng Anh như tiếng Việt (Eva Trinh Oob) 10:42
 • Unit 219: Tổng kết (Eva Trinh Oob) 1:07
 • Unit 220: Hướng dẫn cách đọc từ vựng thêm S và ES ở động từ thì hiện tại và danh từ số nhiều (Eva Trinh Oob) 14:14
 • Bài 220A: Hướng dẫn cách đọc động từ thêm ED ở thì quá khứ - Eva Trinh Oob 7:59
 • Unit 221: Bài mẫu bài mở rộng O (page 5) 0:47
 • Unit 222: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 1
 • Unit 223: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 2
 • Unit 224: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 1 (Eva Trinh Oob) 15:31
 • Unit 225: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 2 (Eva Trinh Oob) 13:35
 • Unit 226: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 3 (Eva Trinh Oob) 13:58
 • Unit 227: Luyện siêu trí nhớ cả bài mở rộng (Eva Trinh Oob) 12:20
 • Unit 228: Hướng dẫn nhớ lại để hiểu sâu (Eva Trinh Oob) 4:14
 • Unit 229: Mẫu bài nộp của học viên 1:14
 • Unit 230: Luyện ôn nhớ qua GAME 4
 • Unit 231: Bài mẫu bài mở rộng A (page 12) 0:38
 • Unit 232: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 1
 • Unit 233: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 2
 • Unit 234: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 1 (Eva Trinh Oob) 8:56
 • Unit 235: Hướng dẫn siêu trí nhớ đoạn 1 (Eva Trinh Oob) 5:25
 • Unit 236: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 2 (Eva Trinh Oob) 15:17
 • Unit 237: Hướng dẫn siêu trí nhớ đoạn 2 (Eva Trinh Oob) 2:25
 • Unit 238: Hướng dẫn siêu trí nhớ đoạn 3 (Eva Trinh Oob) 5:12
 • Unit 239: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 4 (Eva Trinh Oob) 11:20
 • Unit 240: Hướng dẫn siêu trí nhớ đoạn 4 (Eva Trinh Oob) 3:58
 • Unit 241: Luyện siêu trí nhớ cả bài mở rộng (Eva Trinh Oob) 3:50
 • Unit 242: Bài luyện mẫu của học viên 1:23
 • Unit 243: Hướng dẫn sơ đồ nhớ các bài đàm thoại (Eva Trinh Oob) 9:59
 • Unit 244: Bài luyện tập mẫu học viên 1:01
 • Unit 245: Luyện ôn nhớ qua GAME 4
 • Unit 246: Bài mẫu bài mở rộng E (page 19) 0:27
 • Unit 247: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 1
 • Unit 248: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 2
 • Unit 249: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 1 (Eva Trinh Oob) 13:13
 • Unit 250: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 2 (Eva Trinh Oob) 12:33
 • Unit 251: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 3 (Eva Trinh Oob) 5:01
 • Unit 252: Luyện siêu trí nhớ cả bài mở rộng (Eva Trinh Oob) 10:19
 • Unit 253: Bài luyện mẫu của học viên 1:23
 • Unit 254: Luyện ôn nhớ qua GAME 4
 • Unit 255: Bài mẫu bài mở rộng I (page 26) 0:29
 • Unit 256: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 1
 • Unit 257: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 2
 • Unit 258: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 1 (Eva Trinh Oob) 10:41
 • Unit 259: Luyện ôn nhớ qua GAME 4
 • Unit 260: Bài mẫu bài mở rộng U (page 33) 0:48
 • Unit 261: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 1
 • Unit 262: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 2
 • Unit 263: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 1 (Eva Trinh Oob) 10:23
 • Unit 264: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 2 (Eva Trinh Oob) 10:35
 • Unit 265: Luyện ôn nhớ qua GAME 4
 • Unit 266: Bài mẫu bài mở rộng OU và OI (page 47) 0:28
 • Unit 267: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 1
 • Unit 268: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 2
 • Unit 269: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 1 (Eva Trinh Oob) 8:31
 • Unit 270: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 1 (Eva Trinh Oob) 1:45
 • Unit 271: Luyện ôn nhớ qua GAME 4
 • Unit 272: Bài mẫu bài mở rộng không đọc E (page 54) 0:48
 • Unit 273: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 1
 • Unit 274: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 2
 • Unit 275: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 1 (Eva Trinh Oob) 10:04
 • Unit 276: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 1 (Eva Trinh Oob) 7:55
 • Unit 277: Luyện ôn nhớ qua GAME 4
 • Unit 278: Mẫu bài mở rộng từ vựng 1 âm tiết (page 40) 2:21
 • Unit 279: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 1
 • Unit 280: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 2
 • Unit 281: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 1 (Eva Trinh Oob) 15:18
 • Unit 282: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 2 (Eva Trinh Oob) 12:59
 • Unit 283: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 3 (Eva Trinh Oob) 15:25
 • Unit 284: Luyện ôn nhớ qua GAME 4
 • Unit 285: Bài mẫu bài mở rộng từ vựng 2 âm tiết (page 61) 0:28
 • Unit 286: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 1
 • Unit 287: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 2
 • Unit 288: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 1 (Eva Trinh Oob) 5:58
 • Unit 289: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 2 (Eva Trinh Oob) 3:47
 • Unit 290: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 3 (Eva Trinh Oob) 4:57
 • Unit 291: Luyện ôn nhớ qua GAME 4
 • Unit 292: Bài mẫu bài mở rộng từ vựng 3 âm tiết (page 68) 1:58
 • Unit 293: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 1
 • Unit 294: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 2
 • Unit 295: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 1 (Eva Trinh Oob) 4:42
 • Unit 296: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 2 (Eva Trinh Oob) 7:48
 • Unit 297: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 3 (Eva Trinh Oob) 9:48
 • Unit 298: Luyện ôn nhớ qua GAME 4
 • Unit 299: Bài mẫu bài mở rộng P - B (page 82) 0:33
 • Unit 300: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 1
 • Unit 301: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 2
 • Unit 302: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 1 (Eva Trinh Oob) 8:57
 • Unit 303: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 2 (Eva Trinh Oob) 8:28
 • Unit 304: Luyện ôn nhớ qua GAME 4
 • Unit 305: Bài mẫu bài mở rộng T - D (page 89) 0:11
 • Unit 306: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 1
 • Unit 307: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 2
 • Unit 310: Luyện ôn nhớ qua GAME 3
 • Unit 311: Bài mẫu bài mở rộng F - V (page 95) 0:19
 • Unit 312: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 1
 • Unit 313: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 2
 • Unit 314: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 1 (Eva Trinh Oob) 8:59
 • Unit 315: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 2 (Eva Trinh Oob) 8:27
 • Unit 316: Luyện ôn nhớ qua GAME 4
 • Unit 317: Bài mẫu bài mở rộng S - Z (page 102 ) 0:25
 • Unit 318: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 1
 • Unit 319: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 2
 • Unit 320: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 1 (Eva Trinh Oob) 9:22
 • Unit 321: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 2 (Eva Trinh Oob) 8:55
 • Unit 322: Luyện ôn nhớ qua GAME 4
 • Unit 323: Bài mẫu bài mở rộng CH- J (page 109) 0:25
 • Unit 324: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 1
 • Unit 325: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 2
 • Unit 326: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 1 (Eva Trinh Oob) 11:26
 • Unit 327: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 2 (Eva Trinh Oob) 3:34
 • Unit 328: Luyện ôn nhớ qua GAME 4
 • Unit 329: Bài mẫu bài mở rộng K- G (page 116) 0:19
 • Unit 330: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 1
 • Unit 331: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 2
 • Unit 332: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 1 (Eva Trinh Oob) 3:49
 • Unit 333: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 2 (Eva Trinh Oob) 3:56
 • Unit 334: Luyện ôn nhớ qua GAME 4
 • Unit 335: Bài mẫu bài mở rộng SH - /ʒ/ (page 123) 0:23
 • Unit 336: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 1
 • Unit 337: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 2
 • Unit 338: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 1 (Eva Trinh Oob) 7:39
 • Unit 339: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 2 (Eva Trinh Oob) 10:12
 • Unit 340: Luyện ôn nhớ qua GAME 4
 • Unit 341: Bài mẫu bài mở rộng /θ/ - /ð/ (page 130) 0:13
 • Unit 342: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 1
 • Unit 343: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 2
 • Unit 344: Hướng dẫn phân tích âm cả bài (Eva Trinh Oob) 9:49
 • Unit 345: Luyện ôn nhớ qua GAME 4
 • Unit 346: Bài mẫu bài mở rộng phụ âm (page 137) 0:23
 • Unit 347: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 1
 • Unit 348: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 2
 • Unit 349: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 1 (Eva Trinh Oob) 7:22
 • Unit 350: Hướng dẫn phân tích âm đoạn 2 (Eva Trinh Oob) 7:43
 • Unit 351: Luyện ôn nhớ qua GAME 4
 • Unit 352: Bài mẫu bài mở rộng X (page 144) 0:13
 • Unit 353: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 1
 • Unit 354: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 2
 • Unit 355: Hướng dẫn phân tích cả bài (Eva Trinh Oob) 13:10
 • Unit 356: Luyện ôn nhớ qua GAME 4
 • Unit 357: Bài mẫu bài mở rộng OR, AR, ER, IR, UR (page 150) 0:37
 • Unit 358: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 1
 • Unit 359: Luyện siêu trí nhớ và phản xạ qua GAME 2
 • Unit 360: Hướng dẫn phân tích cả bài (Eva Trinh Oob) 6:07
 • Unit 361: Hướng dẫn phân tích cả bài (Eva Trinh Oob) 7:50
 • Unit 362: Luyện ôn nhớ qua GAME 4
 • Bài 363: Audio tổng hợp các bài luyện TỐT NGHIỆP 10:08
 • Bài 364: Video bài luyện tốt nghiệp 10:08

Thông tin giảng viên

EVA TRINH OOB
1038 Học viên 48 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

4.899.000 5.000.000 -3%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 18 giờ 16 phút
Giáo trình: 362 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC