IELTS STEP 3

Đây là bộ giải pháp học tập thành công ESSE (Eva Successful System English) giúp cho mọi người đều có thể tiếp cận Ielts band 5.0 - 6.5 một cách thuận lợi dễ dàng.
EVA TRINH OOB
0 Đánh giá 3 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ được hướng dẫn để đạt được các kỹ năng IELTS một cách toàn diện, tiếp thu nhanh, phát triển 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết thuận theo tự nhiên và lưu loát

Bạn sẽ sở hữu 6 kỹ năng quan trọng bật nhất chỉ có ở bộ giải pháp ESSE là:

 • Pronuciative Skill for Ielts
 • Reading Skill for Ielts
 • Speaking Skill for Ielts
 • Memory Skill for Ielts
 • Listening Skill for Ielts
 • Reflexing Skill for Ielts
 • Writting Skill for Ielts

Giới thiệu khóa học

Bộ Giải pháp ESSE - IELTS band 5.0 - 6.5 này thích hợp cho: 

+ Những học viên đã qua bộ chương ESSE Ielts band 3.0 - 5.0

+ Những học viên đã qua bộ chương trình ESSE - step1, ESSE - step 2

+ Những học viên muốn nâng cao trình độ, khám phá IELTS

Nội dung khóa học

 • Unit 1: RED MAGIC (part 1)
 • Reading Skill 01:49
 • Memory Skill 01:52
 • Listening Skill
 • Unit 2: BLOOK IS THICKER THAN WATER
 • Pronunciation skill 03:47
 • Unit 3: HOME FROM HOME
 • Unit 4: Places and Building
 • Unit 5: Tell a little bit something about the story
 • Unit 6: Watch this video 01:51
 • Unit 7: Document about this story
 • Unit 8: Video Mindmap Tree Oho for this topic 01:54
 • Unit 9: Mobile phone 03:51
 • Unit 10: Document for Unit 9
 • Unit 11: Mindmap tree Oho
 • Unit 12: Video practising speaking 07:33
 • Unit 13: Watch video for this topic 01:53
 • Unit 12: Document for unit 40
 • Unit 13: Mindmap Tree OHO
 • Unit 14: Coco Chanel MapTree 1 01:56
 • Unit 15: Coco Chanel MapTree 2 01:16
 • Unit 16: Coco Chanel Maptree 3 01:34
 • Unit 17: Coco Chanel Maptree 4 01:20
 • Unit 18: Coco Chanel Maptree 5 01:56
 • Unit 19: Document 2
 • Unit 20: Vòng xoay trí nhớ 1
 • Unit 21: Vòng xoay trí nhớ 2
 • Unit 22: Vòng xoay trí nhớ 3
 • Unit 23: Vòng xoay trí nhớ 4
 • Unit 24: Vòng xoay trí nhớ 5
 • Unit 25: Vòng xoay trí nhớ 6
 • Unit 26: Vòng xoay trí nhớ 7

Thông tin giảng viên

EVA TRINH OOB
1573 Học viên 26 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

2.500.000
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 32 phút
Giáo trình: 32 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC