CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG

1. CHÍNH SÁCH LƯƠNG THƯỞNG

Cấp 1 - Kinh doanh trực tiếp là 15%

Cấp 2 - Quản lý tầng đầu tiên là 6%

Cấp 3 - Quản lý tầng thứ là 5%

Cấp 4- Quản lý tầng thứ ba là 4%

Cấp 5- Quản lý tầng thứ tư là 3%

2. HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI

Với mô hình này, Oho Kingdom trao cho bạn quyền đồng hành và quản lý nhân viên của mình.

Bạn là người đầu tiên trong hệ thống của mình.

Theo đó, bạn chia sẻ cơ hội học tập và phát triển kinh doanh với 3 người ở cấp kinh doanh trực tiếp. Bạn đào tạo và chia sẻ cơ hội kinh doanh cho 3 người trực tiếp này, và các thành viên ấy lại chia sẻ tiếp theo cho 3 người trực tiếp. Như vậy, bạn đã xây dựng nhánh đầu tiên gồm 3 thành viên, bây giờ bạn đã trở thành quản lý 9 người tiếp theo + 3 thành viên trực tiếp =12 thành viên. 

Vẫn như vậy, các thành viên ở bên dưới vẫn tiếp tục chia sẻ cơ hội học tập và kinh doanh này cho 3 người trực tiếp của mình. Theo cách này, tệp khách hàng của bạn sẽ gia tăng như sau: 

Ban đầu là BẠN. Bạn tuyển 3 nhân viên ở cấp kinh doanh trực tiếp - Người bán hàng tốt nhất 

Ở tầng thứ nhất bạn có 9 khách hàng - Bạn đạt cấp quản lý Phó phòng

Ở tầng thứ 2 bạn có 27 khách hàng Bạn đạt cấp quản lý Trưởng phòng

Ở tầng thứ 3 bạn có 81 khách hàng - Bạn đạt cấp quản lý Phó Giám đốc

Ở tầng thứ 4 bạn có 243 khách hàng - Bạn đạt cấp quản lý Giám đốc 1 Sao

Đây là tệp khách hàng trên 1 cửa hàng mẫu. Theo đó, bạn tiếp tục mở cửa hàng thứ 2, theo chiều ngang, với 3 thành viên trực tiếp và con số ở tầng thứ 4 là bạn có thêm 243 khách hàng. Cứ như vậy cho các cửa hàng thứ 3, thứ 4...

Tiếp theo là

Giám đốc 2 Sao: Bạn đạt hoàn thành ở tầng thứ 4 hoặc có 243 khách hàng trở lên trong toàn hệ thống cửa hàng của bạn

Giám đốc 3 Sao: Bạn cửa hàng thứ 1 và cửa hàng thứ 2 đạt hoàn thành ở tầng thứ 4 hoặc có 580 kháng hàng trong toàn hệ thống của hàng của bạn

Giám đốc 4 Sao: Cứ tiếp theo như thế, bạn hoàn thành xây dựng thêm 1 cửa hàng tiếp theo ở tầng thứ 4 bạn được nâng 1 cấp sao quản lý

* Quản lý ở những cấp sao sẽ có chế độ tưởng thưởng riêng, khi bạn đạt được các yêu cầu về trình độ tiếng Anh, bạn có cơ hội được bố trí phát triển kinh doanh cùng Oho trên toàn cầu. 

3. MINH HỌA THU NHẬP CỦA BẠN 

4. NGÀY NHẬN LƯƠNG THƯỞNG

Doanh số được kết trong mỗi tháng, ngày kết lượng sẽ được chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng bạn đã đăng ký vào ngày 01 hàng tháng.

            5. TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ ĐỀU TRẢ THƯỞNG

      Theo đó, chính sách trả thưởng sẽ được áp dụng cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ, gồm

  • Đăng ký mới
  • Đăng Ký Học Lại
  • Đăng Ký Gia Hạn khóa học

      6. QUY ĐỊNH KHÁC

Đối với khóa học, nếu như có áp dụng chính sách hoàn thành học phí nửa phần, và nửa phần còn lại sẽ hoàn thành tiếp theo qua chính sách riêng, thì khi thành viên tham gia khóa học, được thưởng hoa hồng của cùng loại khóa học, sẽ được thống nhất trừ sang phần học phí còn chưa hoàn thành cho đến khi hoàn thành. Việc này, giúp cho các thành viên có tham gia khóa học được hoàn thành học phí một cách tốt nhất. Sau khi đã hoàn thành, mọi sự tưởng thưởng đều áp dụng như tất cả các sản phẩm – dịch vụ đã được hướng dẫn.

* Khóa học đang được áp dụng theo chính sách này: Khóa Coach Đào tạo GV Quốc tế

Bài viết cùng danh mục