HƯỚNG DẪN TRỞ THÀNH AFFILATE CỦA OHO KINGDOM

Để trở thành một Affiliate của Oho Kingdom, bạn chỉ cần:

Bước 1: Mở tối thiểu khóa học Stage 1: Phá đảo ngữ âm

+ Hoàn thành khóa đào tạo về kinh doanh cùng Oho Kingdom + dịch vụ - sản phẩm 

Bước 2: Hoàn tất thủ tục

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTM4P52WrsELn9ELijna-rUm0oNbtNR4K377AOQpssKSMLcA/viewform

Xem hợp đồng

https://slow-bolt-3ae.notion.site/H-P-NG-C-NG-NH-N-AFFILIATE-7c2fcf45dfbf4731b26c05fefd181a77?pvs=4 

Bộ phận soạn thảo hợp đồng sẽ hoàn tất các thông tin của Anh/Chị.

Thông tin ký kết hợp đồng Anh/Chị nhận qua email đã đăng ký 

            Lưu ý: Mỗi 1 thành viên chỉ được cấp 1 mã Affiliate, căn cứ theo CMND/CCCD

Thông tin liên hệ và hỗ trợ

Trong lúc thao tác, Anh/Chị cần sự hỗ trợ hãy gọi Support Oho qua phone và zalo: 0888.5858.79

Email: ohokingdom@oho.edu.vn

Support luôn sẵn sàng hướng dẫn và hỗ trợ để bạn có thể bắt đầu tham gia ngay.

Hợp tác và cam kết chân thành và phát triển. Chúng ta cùng nhau xây dựng cuộc sống Bình an - Hạnh phúc - Thịnh vượng!

Bài viết cùng danh mục